Ertebøllekulturen – en del af Jægerstenalderen

Problemstilling

Hvordan levede tidlige tiders befolkninger, og hvad gjorde de for at overleve?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb arbejdes med Ertebøllekulturen og Jægerstenalderen. I Jægerstenalderen skete der mange store ændringer i samfundet, som gør det relevant at arbejde med perioden.

Fokus i forløbet er på de materielle vilkår og hverdagslivet, som eleverne skal sammenligne med deres egne materielle vilkår og deres eget hverdagsliv. Eleverne skal arbejde med forskellige refleksionsopgaver samt lave en PowerPoint. De skal lære at udtrykke sig om historiske temaer og redegøre for forskellige situationer.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fælleskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu
• Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
• Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer