Farvel og tobak: Tobakkens historie

Problemstilling

Tobak – et helligt vidundermiddel eller menneskets værste opdagelse?

Præsentation og begrundelse

I dag er tobak på vej ud af mange menneskers hverdag. Enten fordi de selv holder op med at ryge, eller fordi folk i deres omgangskreds gør det - eller de er forhindret i at ryge grundet nye regler på området. Men sådan har det ikke altid været. Indianerne var de første brugere af tobakken og brugte den i forbindelse med religiøse handlinger, og andre har siden fulgt trop og betragtet tobakken både som nydelsesmiddel og som medicin. Dette skyldes ikke alene tobakkens egen egenskab men er blevet godt hjulpet på vej af tobaksindustrien, der har gjort sit til at udbrede tobakken. Fra at være elsket og udbredt er tobakken i dag i langt højere grad forbundet med stor irritation og negative associationer som f.eks. lungekræft.

Eleverne skal i dette forløb arbejde med tobakkens historie. De skal opnå en kronologisk forståelse for, hvordan opdagelsen af tobakken og dens udbredelse i Europa har været, hvordan tobaksindustrien har bidraget til dette f.eks. ved at markedsføre direkte til både børn og kvinder, og hvordan man begyndte at ændre syn på tobakken, da først videnskaben begyndte at kunne dokumentere en sammenhæng mellem rygning og forskellige uhelbredelige sygdomme.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien
• Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan konstruere historiske fortællinger
• Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Materialer