Historie på mit sted

Problemstilling

Hvordan bruges historie i mit nærområde?

Præsentation og begrundelse

I overensstemmelse med kompetencemålet for kompetenceområdet ’Kildearbejde’ er det væsentligt, at eleverne fra 3.-4. klasse arbejder med at anvende spor fra fortiden i deres nærområde som kilder. Dermed udvikler de deres forudsætninger for at tænke historisk og deres kompetencer til at skabe historie, og de forstår således, at historiske viden og færdigheder ikke kun tilegnes via færdige læremidler.

Historie eller ”gamle dage” bruges ofte til at iscenesætte en fortælling om en lokalitet eller en vare, som derved får en særlig kvalitet. Arbejdet med forløbet fremmer også elevernes bevidsthed om historiebrug som historiske scenarier til at give et sted en speciel identitet - og som også kan fremme salget af varer.

Forløbet består af to dele, som eleverne kan undersøge. For det første konkrete historiske spor bl.a. i form af vejnavne, mindesmærker og bygninger. For det andet at eleverne undersøger, hvordan historie bruges til at skabe fortællinger, der markedsfører varer og steder i deres lokalområde.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Jens Aage Poulsen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
• Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer

  • Husstandsomdelte reklamer
  • Materialer om lokalhistorie
  • Brinckmann, Henning. Lokalhistorie, formidling og identitetsdannelse - om lokalhistorien i undervisningen. Aaløkke 1990. Til inspiration for læreren