Historier om Danmark – Stenalderen

Problemstilling

Hvordan klarer man sig, når man skal fremstille og skaffe alt selv, og man ikke har redskaber af jern eller andre metaller?

Præsentation og begrundelse

Stenalderen er med sine ca. 9.000 år den længste periode i dansk historie. I den periode forandrede naturgrundlaget og dermed de materielle vilkår og samfundsstrukturen sig markant. Den største ændring, der har karakter af et brud, var overgangen fra jægerstenalderen, hvor folk var helt afhængige af naturen, til bondestenalderen, hvor man begyndte at udnytte naturen f.eks. gennem dyrkning af jorden.

Læreren kan fortælle eleverne, at opdelingen af fortiden i perioder ud fra bestemte kendetegn, er noget man har gjort i eftertiden for at skabe overblik. Der skete væsentlige ændringer i den samme periode med bl.a. naturgrundlag, livsvilkår og måden folk skaffede sig det, de havde brug for. Endelig må eleverne forstå, at overgangen fra en periode til en anden var en proces, som foregik over mange hundrede, måske tusind år. For at skabe en orden og et overblik kan vi organisere fortællingerne om fortiden kronologisk og dele den i perioder eller epoker. Livet og forholdene i stenalderen adskiller sig markant fra nutidens Danmark. Undervisningen må facilitere, at eleverne på baggrund af deres viden om stenalderen reflekterer over samfundsforhold, hverdagsliv, livsgrundlag og produktion nu om dage i et forandringsperspektiv.

Forløbet handler om stenalderen i det, vi kalder Danmark i dag. Det er oplagt, at læreren også sætter livet som jægere, fiskere og samlere i globalt perspektiv. Denne livs- og samfundsform har været udbredt over hele jorden indtil for omkring 10.000 år siden, hvor agerbruget gradvist indføres sydfra.

Forløbet er udarbejdet med udgangspunkt i DR’s serie Historien om Danmark.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Udarbejdet af:
Jens Aage Poulsen
Marie Bonde Olesen
Steen Chr. Steensen

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
• Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
• Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan skelne mellem typer af historiske fortællinger
• Eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer