Historiske og nutidige lege

Problemstilling

Hvordan har børn leget gennem tiden?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb skal eleverne lege, mens de lærer om, hvordan man har leget til andre tider. Det skal de, fordi det kan vække deres motivation for historiefaget og bruges til åbne deres øjne for vigtige elementer inden for faget. De skal arbejde med forskellige tekster og forskellige små klip, der beskriver forskellige lege. Fokus er på lege, som er blevet leget i ældre tider, men som også leges i dag. Hovedaktiviteterne er altså et miks af lege, men også elevinterviews og produktion af en tidslinje er en del af forløbet. I elevinterviewsene arbejdes med familie og slægt, da interviewsene skal være med forældre og bedsteforældre, der kan fortælle om, hvordan man legede, da de var børn. Informationerne fra familiemedlemmerne suppleres med bl.a. videoklip fra ”100 års Barndom” og billeder af forskellige lege. Arbejdet med kilderne sætter krav til elevernes analytiske sans i og med, at de skal analysere disse kilder til emnet.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske begreber

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer