Hverdagen i Danmark under 1. verdenskrig

Problemstilling

Hvordan var hverdagslivet i Danmark under 1.verdenskrig?

Præsentation og begrundelse

Forløbet handler om hverdagslivet i Danmark under 1. verdenskrig. Der er særlig fokus på, hvordan krigen ændrede mange almindelige familiers livsbetingelser og familieliv. Varemangel, nye afsætningsmuligheder og for sønderjydernes vedkommende krigsdeltagelse påvirkede hverdagslivet. Samtidig forsøgte Danmark at opretholde en handelsbalance med de krigsførende lande, som satte landet i en skrøbelig position. Gullaschbaroner tjente mange penge på at handle med de krigsførende lande, og kvinderne måtte opretholde en hverdag, hvor de ofte måtte være ene om husholdningen.

I forløbet skal eleverne arbejde med blandt andet filmklip, billeder og refleksionsopgaver, som omhandler hverdagslivet i Danmark under 1.verdenskrig. De skal forsøge at komme med løsningsforslag til forskellige dilemmaer, såsom livet som en hustru til en soldat, der er i krig eller til livet som soldat.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid

Materialer