Hvor blev kvinderne af?

Problemstilling

Hvorfor optræder der relativt få kvinder som centrale personer i både Verdens- og Danmarkshistorie?

Præsentation og begrundelse

Der er mange årsager til, at kvinder gennem historien er blevet overset og glemt. I sammenligning med det mandlige persongalleri fylder kvinder ikke ret meget i historiebøger, film m.m. Det er vigtigt, at eleverne allerede tidligt i deres skolegang og i faget historie får fokus på dette paradoks – og ikke mindst reflekterer over misforholdet. Heldigvis har nogle kvinder trods alt fundet vej ind i historieskrivningen. Det er disse kvinder, der med dette forløb kan blive trukket frem i lyset.

Forløbet er udarbejdet af Michael G. Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskab med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber med før og nu
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer

  • www.historiefaget.dk fra forlaget Clio
  • Hvis skolen ikke abonnerer på historiefaget.dk, kan undervisningsforløbet i sin struktur foregå med analoge eller andre digitale materialer. Dette vil dog give underviseren en noget større planlægningsudfordring.