Israel-Palæstina-konflikten

Problemstilling

Krig i Mellemøsten! – Hvorfor?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder i dette forløb blandet andet med ”Oktoberkrigen 1973”, der førte til ”Energikrisen i 1973”. Forløbet giver dermed eleverne mulighed for at forstå en af de bagvedliggende årsager til, at man i Danmark i 1973 oplevede en energikrise, der øgede arbejdsløsheden og yderligere forværrede betalingsbalancen.
Da Israel-Palæstina-konflikten er en kompliceret størrelse, er der i forløbet primært lagt vægt på, at eleverne bruger en del tid på at forstå den kompleksitet og vidde, der er i konflikten.
Det centrale for forløbet er, at eleverne tilegner sig viden om Oktoberkrigen, og at de kan anvende denne viden til at forklare, hvordan Israel-Palæstina-konflikten har påvirket og stadig påvirker samfund både lokalt, regionalt og globalt.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

- Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
- Eleven har viden om historisk udvikling
- Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
- Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
- Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
- Eleven har viden om kanonpunkter

Materialer