Krakket på Wall Street

Problemstilling

Hvad gik der galt, da børsen på Wall Street brød sammen i 1929?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Forløbet her er tænkt som en perspektivering til kanonpunktet ”Kanslergadeforliget”, hvor danske politikere i 1933 lavede det historiske forlig, der skulle redde Danmark ud af krisen, som var direkte forbundet med krakket på Wall Street i 1929. Det er dog vigtigt, at eleverne forstår, hvorfor krisen opstod, og derfor vægtes selve Krakket på Wall Street højt i dette forløb. Sekundært arbejder eleverne med konsekvenserne i Danmark.

Forløbet er tværfagligt i historie og samfundsfag, og der er i samfundsfag særlig fokus på de økonomiske begreber og mekanismer, mens der i historie er vægt på de sammenhænge, der er mellem international og national historie. Dette er med til at gøre eleverne bevidste om, at vi er påvirket af andre nationer rundt omkring i verden og giver desuden anledning til at arbejde med den seneste globale finanskrise og globaliseringsbegrebet generelt. Krakket på Wall Street er således et godt eksempel på, at globalisering ikke er et nyt fænomen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

SAMFUNDSFAG

ØKONOMI
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

• Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer
• Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien

SAMFUNDSFAGLIGE METODER
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

• Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster
• Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur

Materialer