Lokalhistorie 1

Problemstilling

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem mit lokalområdes fortid og nutid?

Præsentation og begrundelse

Uanset hvor I landet vi bor, er vi en del af et lokalområde. For nogen er lokalområdet en landsby og for andre en bydel. Disse lokalområder har gennem de seneste 150 år gennemgået store forandringer, der nemt lader sig aflæse i historiske kort.

I dette forløb skal eleverne arbejde med brud og kontinuitet i deres lokalområde, og på den baggrund skabe en historisk fortælling om deres lokalområde. Der lægges vægt på, at eleverne i forløbet udvikler kompetencer inden for kildearbejde og historiebrug. I forløbet ”Lokalhistorie 2”, der er lavet til overbygningen, skal eleverne videreudvikle deres kompetencer ved også at arbejde med årsagerne til disse brud og kontinuitet. For dette forløb vægtes det således, at eleverne bliver kompetente til at bruge de historiske kort til at skabe en historisk fortælling.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål
• Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan konstruere historiske fortællinger
• Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger

Materialer

  • Det historiske kort kan tilgås via følgende link: https://historiskekort.dk/
  • Andersen, Tanja: Sammenligningskort, 2016 (bilag 1)