Mad gennem tiden

Problemstilling

Hvad har mennesker egentligt puttet i munden siden stenalderen?

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder bedst med forløbet i forbindelse med en temauge eller fokusdage. Da der kan være forskel på, hvornår man på den enkelte skole udbyder madkundskab, kan det være hensigtsmæssigt at tilpasse forløbet til eleverne. Forløbet er her målrettet 6. klasse.

Der kan også være store forskelle på, hvor nemt det er for den enkelte skole/lærer at afvikle forløbet, som det er beskrevet her, da det forudsætter, at eleverne har adgang til skov og kartoffelmarker. Derfor kan der være behov for, at læreren bruger forløbet som inspiration frem for direkte overtagelse. Den teoretiske del er dog uafhængig af geografi.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
• Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
• Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier

INDEN FOR FAGET MADKUNDSKAB:
MÅLTID OG MADKULTUR
Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår
• Eleven kan præsentere eksemplariske måltider fra forskellige kulturer
• Eleven har viden om tids- og stedsbestemte mad- og måltidskulturer

Materialer