Mindretal

Problemstilling

Hvordan løser Danmark og Tyskland i fællesskab de udfordringer, der er forbundet med at have et tysk mindretal i Danmark og et dansk mindretal i Tyskland?

Undervisningsfilmen er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Forløbet er et perspektiv på konsekvenserne af Krigen i 1864 og Genforeningen i 1920 med henblik på at belyse de problemstillinger, der knytter sig til mindretalsordningen på begge sider af grænsen.
Mange elever i Danmark er ikke klar over, at vi overhovedet har et tyskmindretal i Danmark eller et dansk mindretal i Tyskland, og derfor vil forløbet helt naturligt vække undren og dermed forhåbentligt også interesse.

Eleverne skal arbejde med mindretallet på begge sider af den dansk-tyske grænse både i historie, hvor fokus er på årsager og konsekvenser og i samfundsfag, hvor det er de sociale og kulturelle forhold, der er i fokus.
På baggrund af tilegnet viden og forståelse for de problemstillinger, der knytter sig til mindretallet, skal eleverne lave et rollespil, hvor de inddrager viden til at belyse problemstillingerne.

Bemærk at videomaterialet har fået nyt link, og i stedet kan ses på https://www.historiekanon.com/se-film

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

SAMFUNDSFAG

SOCIALE OG KULTURELLE FORHOLD
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper
• Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Materialer