Verdenshistorien

Problemstilling

Er vi alle en del af verdenshistorien?

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder med tegnefilmene ”Verdenshistorien” i 2 dele. Disse bruges som fundament for, at eleverne selv udarbejder en tegneserie. Herefter skal eleverne bruge den tilegnede viden at undersøge udviklingen inden for tre overordnede temaer: Mad, opfindelser og magt. Dette skal lede dem på vej til at reflektere over, hvordan vi er historieskabte. Til forløbet er knyttet en præ-fabrikeret tegneserie med tekst, som blot skal printes og samles. Eleverne tegner indhold, som passer til teksten, der er formuleret i de enkelte rubrikker. Anvendelse af korte sætninger, lydord og lignende er i orden, men ellers er formålet, at eleverne skal illustrere. Det er ikke æstetikken, der er i centrum, men derimod forholdet mellem tekst og billede. Man kan vælge at laminere de færdige tegneserier efterfølgende, så eleverne har et produkt, som kan holde i mange år. To bilag gengiver indholdet i filmene. Eleverne kan bruge dem i deres produktion.

Tegneserien er forsynet med korte tekster, der leder eleverne på vej i forhold til, hvad der skal tegnes i de enkelte felter. Centralt for opgaven er, at eleverne skal skabe sammenhæng mellem teksten og billeder.

Der lægges i høj grad vægt på det visuelle udtryk, både i forbindelse med tilegnelse af viden og i elevernes egne produktioner. Det er dog vigtigt at få forklaret eleverne, at det ikke er det æstetiske udtryk, der er i centrum, men derimod det, at de kan skabe sammenhæng mellem tekst og billeder og dermed skabe en sammenhængende fortælling. De kan anvende helt basale tegneteknikker som tændstikmænd og talebobler med korte udsagn.

Eleverne udvikler i forløbet en relativ kronologisk forståelse, som de har brug for i deres opbygning af en egentligt absolut kronologisk forståelse og i forhold til, at de senere i skoleforløbet kan inddele historien ud fra principper om f.eks. livsgrundlag og magtforhold. Forløbet udfordrer også eleverne på deres tidsforståelse, da 4,5 mia. års historie er kortet ned på knap 1 times tegnefilm.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
• Eleven har viden om relativ kronologi

• Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
• Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

• Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid
• Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden
• Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien

Materialer

  • Nielsen, Per Tønnes m.fl.: Verdenshistorien 1, Filmforsyningen 1993 (film, varighed: 26. min.), http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/verdenshistorien-1-del-en-plads-pa-jorden, (kan findes på filmcentralen.dk, hvor du som lærer blot skal logge ind med uni log-in).
  • Nielsen, Per Tønnes m.fl.: Verdenshistorien 2, Filmforsyningen 1994 (film, varighed: 26. min.), http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/verdenshistorien-2-del-en-plads-i-himlen, (kan findes på filmcentralen.dk, hvor du som lærer blot skal logge ind med uni log-in).
  • Tanja Andersen: Tegneseriehæfte til eleverne, 2015 (vedlagt som bilag 1)
  • Tanja Andersen: Verdenshistorien – tekstmateriale til ”Verdenshistorien del 1” (vedlagt som bilag 2)
  • Tanja Andersen: Verdenshistorien – tekstmateriale til ”Verdenshistorien del 2” (vedlagt som bilag 3)