16. april 2021

Virtuel konference – Historie: Hvad er problemet?

Historiedidaktisk Netværk inviterer historielærere og lærerstuderende i grundskolen og på ungdomsuddannelserne til virtuel konference fredag d. 16/4 2021. Log på og deltag i programmet, der er fyldt med oplæg, erfaringsudvekslinger og idegenerering.

I grundskolen og på ungdomsuddannelserne er der de seneste år blevet lagt vægt på, at der i historiefaget skal arbejdes undersøgende med afsæt i problemstillinger. Fra 3. klasse til 3. g og på tværs af ungdomsuddannelserne skal eleverne øve sig i at formulere spørgsmål og selvstændigt udarbejde besvarelser med afsæt i relevant kildemateriale.

Men hvorfor skal vi overhovedet bruge undervisningstid på, at eleverne arbejder selvstændigt med problemstillinger? Hvad kan eleverne bruge undersøgelseskompetencer til i deres hverdags- og samfundsliv? Hvordan tilrettelægger man som lærer en undersøgende og udforskende undervisning? Og hvilke udfordringer møder eleverne, når de skal arbejde på den måde i historiefaget?

Disse og flere andre spørgsmål vil blive debatteret, når Historiedidaktisk Netværk inviterer historielærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne til en virtuel konference fredag d. 16/4 2021. 

Program for konferencen

9.00-9.15: Velkomst og introduktion til dagens tema

9.15-11.00: Potentiale og udfordringer i en problemorienteret og undersøgende historieundervisning

  • Fagkonsulent fra grundskolen, Liselotte Uhrenholt
  • Fagkonsulent fra STX, Christian Vollmond
  • Fagkonsulent fra HHX, Kasper Thomsen
  • Fagkonsulent fra HTX, Anders Kristensen
  • Ph.d. Rikke Louise Alberg Peters og elevpanel – Hvilke udfordringer møder eleverne i den problemorienterede og undersøgende historieundervisning?

11.00-11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Professor Nicolai Frydensbjerg Elf – Hvordan kan erfaringer fra undersøgende lærerprocesser i andre fag overføres til historiefaget?

12.00-12:30: Lærer, Cand.pæd. Dennis Hornhave Jacobsen – En grundskolelærers erfaringer med undersøgende lærerprocesser i historieundervisningen.

12.30-13.15: Frokostpause

13:15-13:40: Anders Hassing, Forlaget Columbus – Hvilke udfordringer/muligheder oplever lærebogsforlagene, når fokus lægges på en problemorienteret og undersøgende historieundervisning?

13.40-14:40: Erfaringsudveksling og idegenerering på tværs af skoleformer med afsæt i en række didaktiske udfordringer mht. at arbejde problemorienteret og undersøgende med elever i historiefaget.

  1. Hvordan inkluderes eleverne på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde i valg af emner/temaer og i udformningen af undersøgelsesspørgsmål/problemstillinger?
  2. Hvordan griber læreren den problemorienteret og undersøgende undervisning an, når lærebøgerne næsten altid fremstår som autoritative fremstillinger med kilder, der blot fungerer som øvelsesmateriale?
  3. Hvordan tackler vi den udfordring, der ligger i, at det kræver viden om emnet/temaet for at kunne opstille nogle kvalificerede problemstillinger? Kan eleverne overhovedet arbejde problemorienteret og undersøgende med et givent emne/tema uden at vide noget om det i forvejen, og giver det mening for elever at arbejde undersøgende med et emne/tema, som allerede i store træk er blevet udlagt af enten læreren eller lærebogen?
  4. Hvilke alternative, mindre akademiske og mere motiverende måder at arbejde udforskende og undersøgende med faget findes der, og hvordan differentierer vi den problemorienterede og undersøgende historieundervisning?
  5. Hvordan sikrer vi, at de undersøgelseskompetencer, som elever potentielt kan få gennem selvstændigt problemorienteret arbejde i historiefaget, opleves som brugbare i elevernes hverdags- og samfundsliv uden for skolen?

14.40-14.50: Kaffepause

14.50-15.40: Ph.d. Marianne Dietz: Dilemma- og rollespils potentiale i en udforskende og undersøgende historieundervisning

15.40-16:00: Afrunding og tak for i dag

 

Praktisk info

Tid: Fredag d. 16/4 2021 kl. 9.00-16.00

Sted: Virtuelt møderum

Pris: Gratis

Tilmeldingsfrist: 6/4

Tilmeld dig den virtuelle konference her

 

Historiedidaktisk Netværk er dannet af FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag, Historielærerforeningen, Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet, Historielærerforeningen for Idehistorie på HTX, Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen og HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.