200 ildsjæle fejrede KULT-projektets store arbejde med kulturformidling til de mindste børn

Torsdag den 17. maj var 200 mennesker fra hele landet samlet på Professionshøjskolen Absalon til KULT-projektets afsluttende konference "Små børns møde med kunst og kultur". Det toårige projekt, der nu har nået sin ende, har engageret et overvældende antal deltagere over hele landet i udviklingen af kulturoplevelser for de alleryngste.

Det nationale projekt ”Kompetenceudvikling – supplerende læring og aktiviteter”, også kaldet KULT-projektet, har de sidste to år sat daginstitutionernes pædagogiske personale i centrum som kunst- og kulturformidlere for de 1-6 årige børn i dagtilbud. Formålet med projektet var at udvikle en række læringsforløb, som kan løfte det pædagogiske personales evner inden for kulturformidling, således at børn allerede fra starten af livet opnår et fordybet møde med kunst og kultur.

Denne store indsats blev fejret på konferencen den 17. maj, hvor kulturminister Mette Bock bød velkommen med en åbningstale. Blandt konferencens keynote-speakers var lektor Lars Kjær Larsen fra HistorieLab, som fortalte om kulturarvsformidling med oplægget “Kulturarvsformidling – fra børnehave til verdensarv”. Derudover bidrog HistorieLab også til konferencen med en workshop om hvordan pædagoger og museer kan samarbejde om børnene besøg på kulturinstitutioner.

Stor national indsats

Projektet bestod af et samarbejde mellem Kulturprinsen, UCL (herunder HistorieLab), UCN og UCSJ, hvoraf UCSJ varetog projektledelsen, og engagerede et stort antal mennesker i hele danmark.

I alt består KULT-projektet af et samarbejde bestående af:

  • 850 børn
  • 110 pædagoger og medhjælpere
  • 20 kunstnere
  • 33 museer og kunst/kulturinstitutioner
  • 37 daginstitutioner
  • 9 kommuner
  • 4 regioner

E-bog med inspiration til de yngste børns møde med kunst, kultur og kulturarv

I forbindelse med konferencen udkom e-bogen “Det blev en sommerfugl”. Udgivelsen bygger på erfaringerne fra det to år lange KULT-projekt, og har til formål at inspirere pædagoger og andre kulturformidlere til – bedre og oftere- at udnytte de oplevelses- og læringsmæssige potentialer, der ligger i inddrage kunst og kulturarv i daginstitutionernes hverdag.

Du kan læse e-bogen her