68 pædagogstuderende skal udvikle matematik- og historielege i Jelling

PædMatMus projektet kombinerer pædagoguddannelsen, matematik- og historieformidling og museer. Dette skal ske i et samarbejde mellem pædagogstuderende fra UCL i Jelling, Kongernes Jelling og HistorieLab.

På mandag den 2. maj introduceres de studerende til PædMatMus-projektet, som løber af stablen i uge 20, 21 og 22. Projektets fokus er førskoleområdet, og hvordan matematik- og historieformidling kan indtænkes i aktiviteter til børn i aldersgruppen 0-6 år. De 68 pædagogstuderende fra UCL i Jelling er startet på uddannelsen tidligere i år, og skal i projektet anvende den viden de har tilegnet sig om blandt andet legeteori og børns udvikling.

De studerende skal bruge monumentområdet i Jelling til at afprøve lege og aktiviteter, som kan bruges inden for førskoleområdet. Det skal munde ud i, at hver enkelt studerende producerer en vikingelogbog, hvor billeder bruges til at dokumentere hvordan aktiviteterne kan laves.

Nyhed2

Læs mere om projektet her

Se videoklip om projektet