8 anderledes og nyskabende projekter søsættes med støtte fra HistorieLab

HistorieLab har modtaget 26 ansøgninger til puljen omkring kommunalt kultur/skolesamarbejde og 6 ansøgninger til historieundervisningspuljen. Alle de indkomne forslag vidner om, at der er en stor kreativitet og nytænkning indenfor historie- og kulturarvsformidling, og at der arbejdes med Den åbne skole på en lang række forskellige måder og med mange forskellige innovative tilgange. Ansøgningsfristen var d. 20. nov. 2015.
Vi glæder os til at indhente erfaringer fra de igangsatte projekter, men ærgrer os over, at det ikke har været muligt at inddrage flere af de mange gode relevante projektforslag, siger HistorieLabs centerchef, Peter Yding Brunbech

Formålet med puljen omkring kommunalt skole/kultursamarbejde er, at støtte udviklingsinitiativer og samarbejdsprojekter mellem grundskole og kulturinstitutioner, med henblik på at fremkomme med nye måder at tænke åben skole og samarbejde i øvrigt.

Formålet med puljen til historieundervisningen er, at støtte innovative undervisningsforløb i historieundervisningen.

Vurderingen er blevet foretaget med baggrund i de opstillede vurderingskriterier fra puljeopslaget. De valgte projekter har både relevans og aktualitet ift. HistorieLabs overordnede målsætninger og varierer i tema og omfang.

De udvalgte projekter

 • Kulturarv – en virkelig forbrydelse
  ved Fåborg Midtfyn Kommune, Øhavsmuseet Faaborg og Odense Teater
 • Mytedetektiverne på jagt efter fortællinger om Odense
  ved Historiens hus (Odense stadsarkiv), Odense Bys Museer, Højmeskolen, Hunderupskolen og Odense Bibliotek
 • Kulturarv i den åbne skole
  ved Kolding Stadsarkiv, Kolding Kommunale Billedskole, flere af Kolding Kommunes skoler og lokalarkiver
 • Udvikling af museumspædagogiske tiltag
  ved Ludwig-Andresen-Schule og Zeppelinmuseum & Garnisons Museum Tønder
 • I selskab med møllerfamilien i Dorf
  ved Museerne i Brønderslev Kommune i samarbejde med skoleforvaltningen i Brønderslev Kommune, Skolegades Skole og Klokkerholm og Flauenskjold Skoler
 • Rønnebæksholm som autentisk ramme om historieundervisning i et kulturhistorisk perspektiv
  ved Rønnebæksholm, Næstved
 • Eksemplariske undervisningsforløb i historie i lyset af de udfordringer og styrker folkeskolereformen giver
  ved Skovvangskolen, Århus
 • Undervisningsmateriale om renæssancen, reformationen og Luther
  ved Stokkebækskolen, Hesselager

Projekterne skal gennemføres i perioden 1. december 2015 til 1. februar 2017.