Årene der gik: HistorieLab i perspektiv 2022-2023

I denne uge er HistorieLabs årsberetning for 2022-2023 landet i centeret og er derfor klar til at blive læst af alle, der kunne tænke sig at vide lidt mere om hvad perioden 2022-2023 er gået med i HistorieLab-regi.
Hent HistorieLab i perspektiv her

HistorieLab er en del af forskningsafdelingen i området Pædagogik og Samfund ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Centret er også forankret i et strategisk samarbejde mellem Vejle Kommune, UCL og Nationalmuseet. Vi arbejder med forskning og udviklingsprojekter der dels retter sig mod lærer- og pædagoguddannelser, herunder disses praksisfelter. Vi faciliterer praksissamarbejder med udviklingsaktiviteter der viser, hvordan historie, kultur og kulturarv har betydning for mennesker og samfund på mange forskellige områder.

2022 og 2023 har været travle år i den forstand, at meget af det som i perioden med covid-19 lå stille, blev genoptaget, indhentet og i visse tilfælde revideret, samtidig med, at nye initiativer blev sat i gang. Aktiviteter i Vejlesamarbejdet er i perioden blevet samlet under Dannelsesbroen og foregår nu i tre underliggende spor. Centret er også blevet reorganiseret med ny faglig ledelse i de to hovedområder; Det fagdidaktiske område med historie- og samfundsfagsdidaktikken som omdrejningspunkt på den ene side, og praksissamarbejder i Dannelsesbroen som omdrejningspunkt på den anden side. Og som led i dette etableres i løbet af 2024 en ny hjemmeside.

Det er vores ambition at skabe sammenhænge mellem forskning, undersøgelse, teoriudvikling og praksis – og dermed dér hvor viden og ideer får liv og vækker forståelser for historie, samfund og kultur i daginstitutioner, skoler og uddannelse.

 

Mange nye indsatser

Der er sket mange ting hos HistorieLab i det foregangne år, hvor flere af centrets profiler også er blevet skærpet. HistorieLabs kommunikationsstrategi er blevet gentænkt og har fået et løft. Det samme gælder for HistorieLabs tidsskrift Radar, der er blevet genetableret, og det er kommet tilbage endnu stærkere med en skærpet profil og en designmæssig styrkning.

Det har med andre ord været to begivenhedsrige år, som du kan læse meget mere om i beretningen, ”HistorieLab i perspektiv 2022-2023”.

Hent HistorieLab i perspektiv her