Året der gik: HistorieLab i perspektiv 2021

2021 var trods udfordringer et godt år for HistorieLab, hvor centeret både fik færdiggjort store projekter, igangsat nye spændende indsatser samt tilknyttet flere gode kræfter. Den netop udgivne årsberetning ”HistorieLab i perspektiv 2021,” beskriver et HistorieLab, der på trods af coronanedlukninger, der besværliggjorde nogle af HistorieLabs aktiviteter, har haft en bred produktion og formidling af fagligt relevant indhold til historie og kulturfag, og at interessen for HistorieLab og centrerets aktiviteter er støt stigende.
Hent HistorieLab i perspektiv her

Årets projekter

HistorieLab har i det forgangne år arbejdet med flere store og brede forsknings- og formidlingsprojekter, som man kan læse mere om i årsberetningen.

Et af de projekter, der har fået luft under vingerne i 2021, er Kildebanken, hvor HistorieLab med baggrund i samarbejdet med Aarhus Universitetsforlag, har fået 11 kildebanksmaterialer udgivet, som giver elever og lærere en masse relevant kildemateriale om så forskellige emner som “Rundt om cyklen”, “Kærlighed, køn og seksualitet” og “Slaveriet og Vestindien”.

Arbejdet med projektet ”Historiedidaktik” er også fortsat i 2021, og her arbejder forskerne med at klarlægge opfattelser af historie som praksisfag i forskellige sammenhænge.

2021 har også været året, hvor det store forsøgsprojekt om teknologiforståelse som fag i folkeskolen blev afsluttet, og HistorieLab har i 2021 igangsat projektet ”Historie og Teknologi”, hvor potentialet for at inkorporere teknologiforståelse i historie, der ikke var en del af det nationale projekt, undersøges.

Der arbejdes i disse år på at gøre Rigsfællesskabet til et kanonpunkt i historiefaget. Dette har også præget HistorieLabs arbejde i 2021. Centerleder Peter Yding Brunbech har været formand for det udvalg, som er komme med anbefalinger til det nye kanonpunkt, og CFU og HistorieLab har i samarbejde udviklet læremidler til kanonpunktet.

Derudover har HistorieLab i 2021 også fortsat samarbejdet ”Dannelsesbroen” med Vejle Kommune, hvor HistorieLab i samarbejde med skoler, daginstitutioner og museer har arbejdet med at styrke formidlingen didaktisk og pædagogisk og bygge dannelsesbroer mellem Vejle Kommunes tilbud.

2021 blev også året, hvor ”Genforeningen” endeligt kunne fejres, og ved ”Folkefesten i Jelling” deltog HistorieLab med workshop-stationer, der skulle give børn og unge mulighed for at interagere med temaet om nationale grænser. HistorieLab markerede også Genforeningen med en konkurrence, hvor elever i 6.-9. klasse skulle beskrive fremtidens mindesmærker.

Endeligt deltog HistorieLab også i projektet ”Tryg i Debatten”, hvor Vejle Kommune gennem forskellige tiltag forsøger at gøre unge mere komfortable med at deltage i den offentlige debat.

Fagarrangementer blev afholdt trods udfordringer

Ved siden af arbejdet med disse mange projekter har HistorieLab succesfuldt været med til at afholde ”Historielærernes Dag” i både Jelling og Roskilde, hvor samlet set 200 deltagere var med til at undersøge spørgsmålet ”indhenter fortiden os – kan vi lære af historierne?”

Historielab var ligeledes medarrangør på en årlig konference sammen med historiedidaktisk netværk. Konferencen, der i år måtte afholdes online, gik under titlen, ”Hvad er problemet” og havde fokus på, hvordan eleverne i folkeskolen og gymnasierne kan arbejde undersøgende med problemstillinger.

UCL i Jelling har for andet år i samarbejde med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) afholdt en sommerskole under temaet ”Cultural Heritage: Issues of National Identity, Cultural Tourism and Education,” hvor HistorieLab også bidrog. Covid-19 forhindrede dog USN i at deltage fysisk, men håbet er, at den kommende sommerskole i Norge kan gøre op for dette.

Mange nye indsatser

Der er sket mange ting hos HistorieLab i det foregangne år, hvor flere af centrets profiler også er blevet skærpet. HistorieLabs kommunikationsstrategi er blevet gentænkt og har fået et løft. Det samme gælder for HistorieLabs tidsskrift Radar, der er blevet genetableret, og det er kommet tilbage endnu stærkere med en skærpet profil og en designmæssig styrkning.

Det har med andre ord været et begivenhedsrigt år, som du kan læse meget mere om i beretningen, ”HistorieLab i perspektiv 2021”.

Hent HistorieLab i perspektiv her