Børn og unges online-liv på kanten

Hvordan forebygger vi, at de unges online-liv udvikler sig ekstremt. Nyt kursus åbner op for det spørgsmål.

Foto: Rikke Alberg Peters, Ph.d, underviser i kurserne for kommunale medarbejdere med børn- og ungekontakt

Et nyt kursus om børn og unges digitale liv

HistorieLabs forsker Rikke Alberg Peters afholder i denne tid en række kurser, hvor fokusset er på børn og unges online-liv, og hvordan man kan blive klogere på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv, samt i tilgange og metoder til at forebygge online-ekstremisme. Kursets fokus er på krydsfeltet mellem på den ene side de almene processer i relation til identitet, tilhørsforhold og in- og eksklusion og på den anden side de særlige fænomener, som børn og unge møder, når processerne finder sted online, såsom grooming, propaganda, rekruttering, konspirationsteorier, misinformation mv.

Det er Professionshøjskolen Absalon og UC Lillebælt, der afholder kurset for kommunale medarbejdere med børn- og ungekontakt, fx SSP-medarbejdere, klubmedarbejdere, pædagoger mv.

 

En del af et større projekt

Professionshøjskolen Absalon, UCL samt Red Barnet har indgået et partnerskab i et projekt, hvis sigte er at kortlægge viden til brug for udvikling af uddannelse om forebyggelse af ekstremisme online for fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.

På baggrund af en omfattende desk research af eksisterende forskning i Danmark og internationalt, samt kortlægning af relevante vidensmiljøer og kortlæging af behov for ny viden designes uddannelsen, som således ruster fagprofessionelle, såsom SSP-konsulenter, pædagoger, konsulenter fra styrelser og kommuner, AKT-lærere og det kriminalpræventive politi i at forstå unges digitale liv og dynamikkerne bag de mange forskellige udtryk for ekstremisme online. Herunder redskaber til at kunne gå i dialog med de unge om deres digitale liv og orientere sig i og bidrage til at udvikle metoder til forebyggelse i arbejdet med ekstremisme online.

I opgaveløsningen og designet af kurserne trækker vi på vores viden om eksklusionsdynamikker og fænomener såsom fake news, grooming, hadretorik og trolling-fænomener, som fører til udstødelse og ’os’ og ’dem’ dynamikker. Herunder særligt den viden om konspirationsteorier og propaganda, som Rikke Peters fra HistorieLab forsker i og har udviklet undervisningsmateriale til.

 

Læs mere og tilmeld dig her