Brug af museer i undervisningen

v. Immigrantmuseet

Immigrantmuseet tilbyder undervisningsforløb, der på forskellig vis omhandler Danmarks indvandringshistorie gennem de sidste 500 år. Museets skoletjeneste har forløb for alle klassetrin fra grundskolen til ungdomsuddannelser og arbejder med at anvende varierende didaktiske værktøjer. Med undervisningstilbuddene ønsker museet, ikke kun at formidle Danmarks indvandringshistorie, men også at skabe refleksion, identifikation og debat. Men hvordan gør man det bedst? I workshoppen afprøves bl.a. museets debatspil ”Velkommen her?”, og vi diskuterer, hvilke emner og didaktiske greb der kan bruges i undervisning i indvandringens historie.