Det store løb: Tour de France i børnehøjde

Den 9. juni 2022 kl. 9-10 cykler 60 femårige rundt i Palisaden i Jelling, som led i et samarbejde mellem HistorieLab, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vejle Kommune og tre daginstitutioner i Jelling. Formålet med projektet er, at børnene skal lære om Tour de France gennem leg, fortælling og sansning.

Kom forbi Jelling torsdag den 9. juni 2022 kl. 9-10 for at se “Det store løb” folde sig ud.

Om præcis en uge træder 60 femårige børn fra Mariehønen, Grangård og Jelling Børnegård i pedalerne, når “Det store løb” bliver afviklet ved Palisaden i Jelling. Men faktisk har børnene allerede øvet sig på ruten. I videoen ovenfor kan du se, hvordan det gik til, da børnene trænede cykelbenene på den cirka 1 kilometer lange rute en formiddag i maj.

Dagen bragte med sig en blanding af sang, bamser, slalom, styrt og højt humør. Herunder kan du læse lidt om tankerne bag “Det store løb” som projekt og samarbejdet mellem HistorieLab, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vejle Kommune og de tre daginstitutioner.

 

Et løb i børneperspektiv

Hvordan forklarer man femårige børn, hvad Tour de France er? Det kan man gøre i et spændingsfelt gennem leg med cykler, historiefortælling og sang. Sådan har Lars Kjær Larsen, lektor ved HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samt samarbejdspartnere fra Vejle Kommune, studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og ikke mindst pædagogerne fra de tre daginstitutioner i Jelling, i hvert fald grebet spørgsmålet an.

Lars Kjær Larsen fortæller:

Dannelsesbroen arbejder ud fra en sansende tilgang. Tesen er, at børn sagtens kan forstå historie og formidling, hvis det er sådan, at de får lov til at lege med det med egen krop. Og det gør børnene her. De kører selv, de synger og er med til at fortælle en historie. Så de hører ikke bare om Tour de France, de mærker det også på egen krop og får en forståelse for, hvad et cykelløb er og indebærer.

Børneperspektivet kommer frem, idet alt foregår på deres præmisser. Det nære og forståelsen for, hvor børnene er lige nu er i fokus. Lars uddyber:

Vi gør det med børnenes måde at gøre det på. Der er hele tiden plads til, at vi holder pauser, at vi snakker med børnene. Når vi kører rundt i Palisaden, snakker de om alt muligt. De snakker om det, de oplever. De snakker om hinanden og de snakker om deres far og mor. De snakker om, at de synes, det er spændende, og de snakker om, at der er en, der er væltet. Så det er børneperspektivet. Det er hele tiden det nære, det vi er i nu – den der forståelse.

Foruden projekt Dannelsesbroen er projektet Legekunst også involveret i arbejdet med børnene i de tre daginstitutioner. Legekunst er et nationalt projekt, som Vejle Kommune deltager i. Her tager Jacob Knudsen, kunstner og udviklingskonsulent i dagtilbud i Vejle Kommune, stor del i alle de workshops, som børnene bliver involveret i undervejs. Jacob Knudsens rolle har været at give børnene et indblik i historien om Tour de France gennem en historiefortælling med to bamsers vej ind i cykelsportens verden. Han har desuden udarbejdet en sang, der også handler om cykling og Tour de France. Efter projektets afslutning skal Jacob Knudsen forme en børnebog på baggrund af den fortælling, som børnene har været med til at udforme undervejs i forløbet.

Jacob Knudsen fortæller:

Alle de workshops vi laver, har et eller andet at gøre med at få lavet en skæg lille børnebog om to tøjbamser, der gerne vil med i det store cykelløb. Hele setuppet er, at børnene selv skal kunne bidrage til historien. Så denne dag [træningsdagen op til “Det store løb”] bliver også brugt i historien. Men ellers har det været noget med at læse historier op for børn og spørge dem om, hvordan historien går videre. Derfra byder børnene ind med noget, som jeg går tilbage og skriver videre på.

Bamserne, som Jacob medbringer ved hvert møde i de tre daginstitutioner, er motoren i projektet. Bamsernes rejse udformes alt efter de aktiviteter, som børnene laver sammen med pædagogerne og Jacob, hvorfor historien heller ikke er færdig endnu. Men Jacob vil gerne løfte sløret for, at bamserne højest sandsynligvis når hele vejen til Paris og muligvis også vinder cykelløbet.

 

Pædagogstuderendes rolle i projektet

Pædagoguddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling deltager også aktivt i projekt Dannelsesbroen, hvor de studerende sammen med Lars Kjær Larsen har en stor rolle i arbejdet med børnene.

De studerende bliver involveret i mange projekter, fordi det giver et indblik i arbejdet som pædagog ude i daginstitutionerne foregår. Han ønsker for sine studerende, at de bliver gode praktikere, der har teorien i baghovedet, og som kan håndtere alle de scenarier, som de kan støde på i arbejdet med børn. Derfor tager han de studerende med ud på opgaver, hvor de kan iagttage børnene, for derefter at vende tilbage til klasseværelset for at reflektere og analysere på børnenes handlinger. Han fortæller:

Vi tænker i et før, under og efter perspektiv både hvad angår børnene, men også hvad angår de studerende. Det er vigtigt, at snakke om både didaktik, pædagogiske vinkler og kulturarvsformidling, om hvordan man kan gribe projekter an, så det foregår i børnehøjde, og hvad de studerendes rolle er i sådan et arbejde. Når vi involverer dem og giver dem opgaver, føler de sig også set, hørt og anerkendt, og det er en vigtig proces i arbejdet med at modne dem til et job som pædagog. Vi håber på, at vi kan klæde dem på og give dem mod til at udvikle sådan nogle forløb selv, samtidig med at de får et indblik i, hvor vanskeligt det kan være og hvor mange ting der er i at afvikle et løb. Altså, det med at gå ind i en daginstitution med et større setup, det er ikke noget, man bare lige gør. Det er noget, man forbereder sig til, og det vil vi gerne have, at de studerende bliver gode til at håndtere, så de bliver gode praktikere.

 

Baggrund for Det store løb

“Det store løb” udspringer af et samarbejde mellem HistorieLab, Vejle Kommune, kulturarvsinstitutioner og dagtilbud.

Dannelsesbroen er rettet mod kulturarvsformidling til børn i daginstitutioner, der er på vej ind i skolen. Dannelsesbroen bygger dermed sagt bro mellem dagtilbud og skolen.

Du kan læse mere om Dannelsesbroen og se andre projekter herunder ved at klikke her.