Faglig eksamen i flygtningeemnet (folkeskolens nye prøveform)

v. Rasmus Bergstedt

Workshoppen sætter fokus på folkeskolens forenklede Faglige Mål og den nye kulturfagsprøve og giver et eksempel på, hvordan prøven kunne gribes an inden for temaet ”Migration”. Efter en kort præsentation lægges der op til en refleksion over, hvad indførelsen af den nye prøveform betyder for den daglige undervisning og for, hvilke kompetencer eleverne udstyres med til deres videre liv og uddannelse.

Workshoppen henvender sig således til både folkeskolelærere og lærere på ungdomsuddannelserne, der kan få indsigt i, hvad eleverne har med sig fra folkeskolen, og tanken er, at workshoppen skal munde ud i en diskussion – på tværs af uddannelsesniveauerne – af, hvilken prøveform der bedst egner sig til faget historie.