Fattiggård eller fjendeland? – Et digitalt dilemmaspil og et skole-museumssamarbejde

”Fattiggård eller fjendeland?” er et digitalt undervisningsmateriale til udskolingen samt elever på ungdomsuddannelsernes første år. Materialet består af et digitalt dilemmaspil, undervisningsforløb, prøveoplæg og lærervejledning.

Materialet er udviklet af Danmarks Forsorgsmuseum i samarbejde med en undervisningskonsulent og spiludviklerfirmaet Tripledesign samt med Horsens Museum.

Yderligere har omkring 400 af Svendborg Kommunes udskolingsklasser bidraget til udviklingen ved at teste et uddrag af spillet og give feedback på både indhold og design. HistorieLab har bidraget med følgeforskning på projektet og udarbejdet en følgeforskningsrapport for Danmarks Forsorgsmuseum.

Undervisningsmaterialet er baseret på helt ny forskning og handler om en række danske mænd, der under Anden Verdenskrig sad indespærret på forskellige danske arbejds- og forsørgelsesanstalter. Hvis man fik arbejde, fik man samtidig tilladelse til at forlade anstalterne, og derfor endte flere af disse mænd på anstalterne med at lade sig hverve til tysklandsarbejde i et forsøg på at undslippe livet på anstalterne og klare sig selv.

I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som disse fattige og udsatte danskere stod over for under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie. I spillet kan man blive indlagt og indespærret på tre forskellige anstalter: Svendborg Fattiggård, Arbejdsanstalten Sundholm og Horsens Forsørgelsesanstalt.

Undervisningsforløbet er udviklet til historiefaget med bud på tilknyttede læringsmål samt med beskrivelse af, hvordan forløbet relaterer sig til forenklede Fælles Mål.