Fattiggård eller fjendeland – et digitalt dilemmaspil til Den Åbne Skole

Forsorgsmuseet i Svendborg udvikler et dilemmaspil til udskolingsklasser. Spillet omhandler beboere på fattiggården, som valgte at drage til Tyskland og arbejde for tyskerne under 2. verdenskrig.

HistorieLab laver følgeforskning på projektet, og denne følgeforskning vil bestå af kvalitative undersøgelser.

Formålet med følgeforskningen er at undersøge, dokumentere og generere viden i tilknytning til udviklingsprojektet ”Fattiggård eller fjendeland”. Udviklingsprojektet har en vision om at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem skole og museum. Følgeforskningens fokus på udviklingen af samarbejdsrelationer er baggrund for udarbejdelse af anbefalinger, samt en generel model til inspiration for andre kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om projektet i denne artikel