God og relevant undervisning om Holocaust og andre folkedrab

Historielærere og -undervisere har nu mulighed for at få ny inspiration til, hvordan de kan gribe undervisning i Holocaust og andre folkedrab an. Det sker gennem en række nye kurser og seminarer med fokus på det komplekse emne, som er blevet føjet som nyt kernestofpunkt for ungdomsuddannelserne og som forventes at blive et kanonpunkt i historie i grundskolen.

I efteråret 2023 tilbyder projektet ”Holocaust og andre folkedrab” opkvalificering af undervisning i Holocaust og andre folkedrab. Kurserne henvender sig til historielærere i grundskolen og seminarerne henvender sig til historieundervisere på ungdomsuddannelserne.

I videoen kan du høre Peter Brunbech, leder af HistorieLab og faglig leder af projektet Holocaust og andre folkedrab, fortælle om, at historiefaget har fået tilføjet ”Holocaust og andre folkedrab” som et nyt kernestofområde.

Inspiration til god og relevant undervisning

Der findes en række dilemmaer inden for undervisning i Holocaust og andre folkedrab. Det kan eksempelvis handle om, hvilke typer af materialer historielærere og -undervisere kan benytte i undervisningen. Hvilke billeder der skal vælges, særligt, fordi der findes forfærdelige billeder fra disse begivenheder. Men det kan eksempelvis også handle om, hvordan man taler med eleverne, på forskellige klassetrin, om en så voldsom begivenhed. Det er blandt andet noget af det, kurserne og seminarerne vil give inspiration til – og samtidig præsentere noget af den viden der eksisterer om Holocaust og andre folkedrab.

 

Et emne med mange vinkler

Holocaust- og folkedrabsundervisning er et stort og levende forskningsområde i den internationale undervisningsforskning, og det som kurserne og seminarerne vil have fokus på, er, hvilke af disse indsigter vi kan bruge i en dansk kontekst.

Det væsentlige at have for øje ved dette emne er, at der findes mange måder at gå til emnet på. Det er oplagt at have fokus på Holocaust som en historisk begivenhed. Men i lige så høj grad kan man vælge at se nærmere på andre folkedrab, bruge en komparativ tilgang eller sætte fokus på selve folkedrabsbegrebets historie og udvikling.

Endelig er det et emne, der indeholder utroligt mange historiebrugsperspektiver, selvom man også vil støde på, at der findes mange holdninger til hvad man må – og særligt ikke må – bruge historien til, når det handler om Holocaust og andre folkedrab.

 

Læs mere og tilmeld dig kurset for historielærere i grundskolen Læs mere og tilmeld dig seminaret for historieundervisere på ungdomsuddannelserne her

 

Baggrund

Fra 2021 har Børne- og Undervisningsministeriet en ny indsats, hvor projektdeltagere skal gennemføre kompetenceudviklingsforløb for historielærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

I projektet deltager Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen UC Syddanmark, VIA University College, Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Undervisningsmaterialer og undervisningsforløb vil blive gjort tilgængelige på aldrigmere.dk og mit.cfu.dk.