Håndbog i scenariedidaktik: Ny bogudgivelse og lanceringskonference

Den 2. juni 2022 udkommer bogen "Håndbog i scenariedidaktik", som flere medarbejdere fra HistorieLab har medvirket til. DPU afholder i den forbindelse en lanceringskonference den 10. juni 2022, hvor der både indbydes til fælles dialog samt fagopdelte dialoger på baggrund af bogens indhold og cases.

Den 2. juni 2022 udkommer bogen “Håndbog i scenariedidaktik” som Jens Aage Poulsen og Loa Bjerre fra HistorieLab har været med til at skrive flere kapitler til.

I forbindelse med udgivelsen af bogen afholder DPU en heldagskonference den 10. juni 2022 kl. 9.30-16.00 i lokale D169.

Konferencedagen starter med en fælles præsentation af scenariedidaktik og hvordan denne er praktiseret i skolens dag, og efterfølgende vil dagen være fagopdelt med dialoger omkring bogens indhold og cases.

Se hele programmet her

Dialog omkring historiefaget og scenariedidaktik

HistorieLab er ligeledes præsenteret ved lanceringskonferencen, idet Jens Aage Poulsen og Loa Bjerre begge har bidraget med flere af bogens kapitler inden for faget historie. Jens Aage Poulsen vil desuden indgå i dialog omkring hans kapitelbidrag “Genforeningen – et scenariedidaktisk forløb i historie i udskolingen”.

Jens Aage Poulsen fortæller således om bogen:

I ”Håndbog i scenariedidaktik” giver vi konkrete og didaktisk faglige begrundede svar på, hvordan scenariedidaktiske tilgange kan anvendes i fagene. Heriblandt i historie, hvor vi har bidraget med fire artikler til antologien. Én af artiklerne er ”Genforeningen – et scenariedidaktisk forløb i historie i udskolingen”. I dette kapitel bliver tankerne bag og den konkrete gennemførelse af HistorieLabs konkurrence i forbindelse med 100 året for Genforeningen i 2020 bl.a. uddybet.

Scenariedidaktik er et syn på undervisningen, der er udviklet i løbet af det seneste årti. Det overordnede mål er, at undervisningen i fagene skal bidrage til, at eleverne bedre forstår deres udvikling og give dem værktøjer til at forstå og reflektere over samfundets og deres egne fremtidsmuligheder. Derudover stiler man efter, at den viden eleverne tilegner sig i undervisningen kan bruges i deres hverdag, samt at eventuelle faglige redskaber tilegnet fra hverdagen kan bruges i skolen.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her