Har I projektet, så har vi midlerne til at støtte jer

HistorieLab lancerer netop nu 2 nye ansøgningspuljer og har nu i alt 3 forskellige puljer, hvor skole, kommune eller kulturinstitution kan søge op til 300.000 kr. Har I en ide, et udviklingsprojekt eller undervisningsaktivitet, kan I nu søge iblandt de tre puljer og få vores hjælp til at gøre initiativerne til virkelighed.

HistorieLab udbyder støtte til projekter, der udvikler eller videreudvikler undervisningstiltag og samarbejder. Der er hovedsagelig fokus på historieundervisningen, men afhængig af pulje kan det også være mere tværgående undervisningstiltag, samarbejder, udvikling af metoder eller inddragelse af forvaltning eller lokal kulturinstitution.

Læs og ansøg om alle 3 puljerne her

Kort om de tre puljer

I ’Midler til kommunalt skole- og kultursamarbejde’ udbyder HistorieLab støtte til undervisningsprojekter, hvor lokale kulturinstitutioner inddrages i undervisningen på grundskolerne. Støtten gives til projekter, der inddrager flere af kommunens skoler, og som efterfølgende kan implementeres i forpligtende samarbejder på kommunalt niveau i overensstemmelse med intentionerne i ‘Den Åbne Skole’. Projekter behøver ikke nødvendigvis være rettet mod historiefaget, men skal indeholde enten en historiedimension eller en kulturarvsdimension.
*Vær opmærksom på ansøgningsfrist: 20. november 2015
Med puljen ’Midler til historieundervisningen’ ønsker HistorieLab at understøtte udviklingen af historieundervisningen på landets skoler og tilbyder derfor økonomisk støtte til skoler, der ønsker at arbejde innovativt med historieundervisning via lokale udviklingsprojekter, der støtter op om skolernes undervisningsmetoder og tværfaglige samarbejder. Puljen kan søges af enkeltskoler på grundskoleniveau, flere skoler i samarbejde eller af skoleforvaltninger.
*Vær opmærksom på ansøgningsfrist: 20. november 2015

Den sidste pulje ’Minibevilling til udviklingsprojekter’ er en pulje med løbende pulje uden ansøgningsfrist, som HistorieLab har udbudt et stykke tid. Fokus ligger på at understøtte udviklingsaktiviteter i Folkeskolen og i samarbejdet mellem skole og kulturinstitution ved blandt andet at understøtte den “lokale gode ide” til faglige udviklingsprojekter.

Mere information kontakt:

Trine Wittenhoff – specialkonsulent
tlf. 29 16 31 50
E-mail: twhv@ucl.dk