HistorieLab deltager i international idéudvikling og samarbejde om kulturarv og voksenuddannelse

I oktober deltog Sally Thorhauge fra HistorieLab i Nordisk Ministerråds Nordplus kontakt-seminar ved Jamtli Frilandsmuseum i Östersund, Sverige. Sammen med 36 andre deltagere fra de nordiske og baltiske lande workshoppede og idéudviklede de fremtidige projekter med fokus på kultur og læring for voksne. Resultatet blev for HistorieLab 2,5 nye projekter, som nu skal videreudvikles og realiseres.

Kulturarv og “heritage learning” var på programmet, da deltagere fra de nordiske og baltiske lande for nyligt var samlet til et Nordplus kontakt-seminar. Formålet med seminaret var at skabe netværk, idéudvikle og påbegynde planlægning af fremtidige Nordplus Voksen-projekter.

Alle projektidéer skulle have et pædagogisk eller uddannelsesmæssigt fokus og kunne eksempelvis omhandle: livslang læring, social inklusion, frivilligt arbejde, integration og fællesskabsbygning. Målgruppen for seminaret var institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med voksenuddannelse og er interesserede i udveksle og udvikle metoder, værktøjer og pædagogiske tilgange til at etablere nordisk-baltiske-samarbejder. Blandt de deltagende organisationer var der deltagere fra videncentre, museer, højskoler, arkiver, erhvervsuddannelser, studenterforeninger og biblioteker.

Projekter

Sally Thorhauge vendte hjem fra seminaret med 2,5 projekter, som nu skal videreudvikles i samarbejde med de øvrige deltagere. Projekterne er:

1) Bridge-IT. Et kortlægningsprojekt og komparativt studie i fire lande (Island, Danmark, Litauen og Finland) af forbindelsen eller manglen på samme mellem forskning på den ene side og formidling på museer/arkiver/biblioteker på den anden side inden for fire ”kulturarvs”-discipliner (filologi, arkæologi, museologi og historie).

Bridge-ITs fire udviklere: Eva Maria Jonsdottir fra Arni Magnusson Instituttet i Reykjavik, Sally Thorhauge fra HistorieLab, Nadya Cherepan fra Vilnius Universitet og Kim Krappala fra The Association of Cultural Heritage Education i Helsinki.

Bridge-ITs fire udviklere fra venstre: Eva Maria Jonsdottir fra Arni Magnusson Instituttet i Reykjavik, Sally Thorhauge fra HistorieLab, Nadya Cherepan fra Vilnius Universitet og Kim Krappala fra The Association of Cultural Heritage Education i Helsinki.

2) Bevaring af historiske håndværk. Foreløbigt et videndelingsprojekt mellem Danmark og Estland, som på sigt skal komme bl.a. lærer- og pædagogstuderende til gavn. Der arbejdes på at sikre flere partnere/lande til projektet.

3) Det halve projekt: et nyt netværk af 11 personer fra Danmark, Litauen, Estland, Island og Finland, som i første omgang ønsker at følge med i hinandens aktiviteter og projekter. Dette netværk håber på sigt at finde frem til idéer til kommende Nordplus-projekter.

Hvad er Nordplus?

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, og omfatter de fem nordiske lande Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland, selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Der er ca. 8 millioner kroner til rådighed hvert år, som kan søges af alle typer institutioner og organisationer, der arbejder med læring for voksne, og skal være et samarbejde mellem minimum to lande.