Beretning 2019-2020: HistorieLab i stærkere samarbejde med Vejle Kommune og uddannelser om historie, kulturarv og oplevelsesøkonomi

I beretningen ser vi tilbage på de mange forsknings- og formidlingsaktiviteter, der har været i 2019-2020 i HistorieLab. Vi tager blandt andet et kig på aktiviteter i Vejle, elever der designer mindesteder for Genforeningen, sommerskole om national identitet og demokratisk dannelse og anti-radikalisering.

På trods af strammere økonomiske rammer og coronanedlukning har videncentret stået bag en bred vifte af aktiviteter til gavn for såvel elever og lærere som forskere og den brede offentlighed. Dette kan du læse mere om i beretningen for 2019-2020.

Download Beretning >>

Aktiviteter i 2019-2020

Sommerskole om national identitet, aktiviteter i Vejle, elever der designer mindesteder for Genforeningen, forskning i læremidlers betydning for historieundervisning, demokratisk dannelse og anti-radikalisering. Det er blot nogle af de aktiviteter som HistorieLab har været i berøring med.

Dermed har videncentret også gennemført mange aktiviteter de forgangne to år og HistorieLabs forskere fortsætter i samme spor med nye arrangementer samt forsknings- og formidlingsaktiviteter på tegnebrættet.

 

Forskning og formidling med nye muligheder

Der er stor fokus på samarbejder med en lang række partnere for centerets forskere. Og i 2019-2020 er samarbejdet med Vejle Kommune blevet forstærket yderligere, samtidig med at samarbejdet med andre uddannelser og forskningsmiljøer i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ligeså er blevet udviklet.

Videncenterleder Peter Yding Brunbech fremhæver, at det har åbnet nye muligheder for at fokusere på f.eks. oplevelsesøkonomi og udvikling af museumspædagogik:

Vores udgangspunkt er historiedidaktisk forskning og formidlingsprojekter til gavn for elever, lærere, studerende og forskere. Men som man også kan se af vores aktiviteter og udgivelser, tænker vi i meget mere end historie, og vi vil fremover fortsat have fokus på at udvikle de spændende muligheder, vi har for at bidrage indenfor f.eks. kulturarvspædagogik, kulturfag, teknologiforståelse og krydsfeltet mellem kulturarvsformidling og turisme.

For eksempel har HistorieLab således samarbejdet med bl.a. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Universitetet i Sørøst-Norge om sommerskoler i Jelling om national identitet og kulturarven som ressource for turisme og oplevelsesøkonomi. Et initiativ, som også i år bliver afholdt i Jelling.

Beretningen viser, at vi har skabt et godt fundament for en varig centerkonstruktion efter udløbet af finanslovsbevillingen i 2019. Det bidrager UCL og Vejle Kommune til. Nu gælder det fremadrettet om at skabe stærkere samarbejder med kommuner og andre uddannelsesinstitutioner for at sikre, at centerets viden kan komme ud at arbejde i hele landet,” siger HistorieLabs bestyrelsesformand, Per B. Christensen.

De nye forskelligartede indsatser, som HistorieLab satser på, bidrager også til at styrke centerets hovedarbejde inden for anvendt forskning i historie- og kulturfagsdidaktik. Her er HistorieLab fortsat med at udvikle netværk, publicere forskningsresultater i tidsskrifter og antologier samt udviklet vejledningsmaterialer og eksemplariske læremidler.

Hent Beretningen her