HistorieLab undersøger læremidlers betydning i undervisningen

Hvad gør læremidler ved undervisningen? I samarbejde med læremiddel.dk er HistorieLab med i projektet Praksisfortolkninger af Læremidler (PaL), som skal klarlægge, hvordan læremidlerne påvirker planlægning og gennemførelsen af undervisning, og hvad praksis gør ved læremidlerne. I undersøgelsen indgår læremidler i fagene dansk, matematik og historie.

Læremidler er centrale i alle fag. Derfor har PaL-projektet til formål at kortlægge og bidrage til en forståelse af lærere og elevers brug af læremidler. Det gør projektet blandt andet ved at analysere det didaktiske potentiale i en række udvalgte læremidler, observere brugen af læremidler i de tre fag og ved at foretage interviews med udvalgte lærere og elever.

Projektet er i foråret 2019 i sin pilotfase, hvor Jens Aage Poulsen fra HistorieLab har observeret historieundervisning og interviewet forskellige historielærere. Her har han fulgt undervisningen i en 7. klasse på Bredagerskolen, Jelling, og en 8. klasse på Thyregod Skole. Og undersøgelserne kunne tyde på, at historielærerne bruger en række forskellige læremidler, og ikke længere er så afhængige af forlagsproducerede grundbøger og historieportaler. På baggrund af den indsamlede empiri udarbejdes der et design for en undersøgelse, som gennemføres i efteråret 2019.

I projektet deltager Stig Toke Gissel og Thomas Illum Poulsen fra UCL, René B. Christiansen fra Professionshøjskolen Absalon, Thomas R.S. Albrechtsen og Rune Hansen, UC SYD og Jens Aage Poulsen fra HistorieLab.

Læs mere om PaL-projektet her