26. oktober 2016

Historielærernes dag 2016

Arrangementet foregår den 26. oktober på HistorieLab i Jelling og den 27. oktober på Campus Roskilde, UCSJ.

Historielærernes dag 2016 omhandler scenarier, problemstillinger og kilder, som er blevet en væsentlig del af Fælles Mål for historiefaget og prøven med selvvalgt problemstilling.

  • Hvorfor skal eleverne overhovedet arbejde med historiske problemstillinger?
  • Hvordan arbejder du konkret med historiske scenarier i historiefaget?
  • Hvordan kan elever skabe historisk viden ud fra kilder?

Temaerne vil blive belyst gennem oplæg og workshops af førende danske historiedidaktikere.

Tilmelding til Historielærernes dag

Tilmelding: Jelling den 26. oktober

 

Tilmelding: Roskilde den 27. oktober