Historien får nyt vingesus på syddanske skoler

Med mere end 6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden skal 86 skoler i Syddanmark styrke elevernes historieundervisning.

Hvordan så Odense ud i 1800-tallet? Hvorfor brændte Koldinghus slot? Hvad blev der kæmpet for i 1864 i det sønderjyske?

Sådan kan blot et udpluk af temaerne se ud på i alt 86 skoler, der nu indgår i projektet ”Sammen om historien”, der skal give historieundervisningen et solidt løft.

– Historiefaget er et af de mindre fag i skolen, og det betyder, at det ikke altid står forrest i køen, når der skal skabes kompetenceudvikling. Her er der meget ofte fokus på de større fag. Med projektet får mere end 200 historielærere et kompetenceløft og lokale kulturinstitutioner er tænkt ind i udviklingen, siger Anette Lauridsen, projektleder og konsulent på University College Lillebælt i Odense, som sammen med HistorieLab skal stå for kompetenceudviklingen.

Millioner fra A.P. Møller

”Sammen om historien” har modtaget mere end 6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til kompetenceudvikling over de kommende tre år.

Og ud over kompetenceudvikling til historielærerne i form af ny viden og didaktiske værktøjer, så kommer både lærere og elever i tæt berøring med de lokale kulturinstitutioner. I Odense har kommunen bl.a. indgået aftale med Odense Bys Museer, hvor eleverne skal opleve historien blive nærværende.

– Ved i endnu højere grad at inddrage lokale kulturinstitutioner i undervisningen kommer eleverne tættere på den historie, som omgiver dem og får dermed også en forståelse for, hvorfor historien er relevant i dag. Det er et væsentligt led i den åbne skole, siger Peter Yding Brunbech, centerchef, HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Fakta om ”Sammen om historien”

Projekt ”Sammen om historien” er et kompetenceudviklingsforløb, som involverer ni kommuner, 86 skoler og mere end 200 lærere i Region Syddanmark. Kompetenceudviklingen forløber fra 2016-2019 og er støttet med 6.380.000 kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. University College Lillebælt står sammen med HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling for kompetenceudviklingen.

For yderligere oplysninger:

  • Peter Yding Brunbech, centerchef, HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, tlf. 2046 0399, mail: pjyb@ucl.dk
  • Anette Lauridsen, projektleder og konsulent, UCL, tlf. 2383 7948, mail: anla4@ucl.dk