Historieprojekt i forbindelse med Nye Veje

Lærerstuderende fra Jelling fremlagde i fredags, som led i en uges historieprojekt, deres projekter på Kongernes Jelling for museets ansatte, undervisere på læreruddannelsen og for HistorieLab.

Studerende fra Læreruddannelsen på Ucl i Jelling var blevet stillet forskellige opgaver, der havde til formål at give input til Nye Veje hos Kongernes Jelling.

Konkret omhandlede det:

  • for Kongernes Jelling, at få en masse input i form af de studerendes ideer til tilbud til skolerne og derved forhåbentlig blive udfordret i deres ’vanetænkning’ i forhold til brugen af museet.
  • for historie- og madkundskabsholdet fra Ucl drejede det sig om at arbejde med relevante didaktiske opgaver og være med til at udvikle fagtilbud med relevans for fagene.

Eksempler på de studerendes arbejdsspørgsmål var:

  • Hvordan kan en klasse arbejde tværfagligt i og med monumentområdet?
  • Hvordan kan madkultur og dagligliv i vikingetidens Jelling gøres til omdrejningspunkt for en temadag for skoler/klasser på Kongernes Jelling?
  • Hvilke nye samarbejdsformer mellem skoler og museer kan styrke skolernes brug af museer? – Udarbejd en generel skabelon for et sådant samarbejde.

Læs mere om Nye Veje her