Historieundervisning baner vejen for det inkluderende fællesskab

Historielærere og skoler søges til projekt SoldaterBørn. Med udgangspunkt i børn af udsendte danske soldater m.fl. skal vi udvikle inkluderende undervisningsforløb og historiedidaktik med fokus på faglighed og trivsel.

Nye undervisningsforløb med tilhørende læremidler

‘SoldaterBørn’ er et historiedidaktisk projekt om faglig inklusion, der inviterer historielærere til samarbejde om udvikling af historiefaget. Vil du være med til at udvikle undervisningsforløb og historiedidaktik til glæde for hele landet, så er det nu, du har chancen. Projektet gennemføres i skoleåret 2015/2016 i samarbejde med HistorieLab og Center for Tværprofessionelt Arbejde med Inklusion.

Målet er at udvikle undervisningsforløb i overensstemmelse med Forenklede Fælles Mål og tilhørende læremidler. Begge dele testes i projektdeltagernes undervisning og skal være tilgængelig for alle landets skoler i skoleåret 2016/2017.

Krigens virkelighed i børnehøjde

Med udgangspunkt i børn af udsendte fra det danske forsvar og civile beredskab til verdens konfliktområder sætter vi fokus på krigens virkelighed i børnehøjde.
Forløbet tager udgangspunkt i elevernes egne erfaringer eller andre soldaterbørns liv. Undervisningen skal give indblik i historiske og aktuelle spørgsmål om krig, flygtninge, forsvar/militær og politik. Ved at arbejde konkret med børnenes virkelighed og erfaringer forventer vi at udvikle metoder, der styrker historiefagets potentiale for faglig inklusion til glæde for klassens læring, udvikling og fællesskab.

Forventninger til projektets deltagere

Vi søger skoler og lærere, der sammen med en klasse har lyst til at deltage i projektet.
Deltagende lærere får tilbudt et gratis 6-timers kursus om krigens virkelighed i børnehøjde. Lærere og ledere inviteres til deltagelse i den afsluttende konference. Som deltager vil du blive interviewet, og vi forventer at du bidrager, når vi evaluerer projektet.
Projektdeltagere skal forvente at investere ca. 15 timer i projektet.

Undervisningsforløbet om SoldaterBørn gøres tilgængelig for deltagerne fra 1. januar 2016. Fra skoleåret 2016-17 forventes materialet tilgængelig for alle landets skoler på baggrund af deltagernes tilbagemeldinger.
Aftaler om deltagelse være på plads inden 1. oktober 2015.

Finansiering
Projektet finansieres af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Informationsmøde
Informationsmøde onsdag 9. september 2015 kl. 15:00-16:30 på CFU, Lucernemarken 1, 5260 Odense.