Højt mod nord – der hvor NCK bor

HistorieLab var den 22. og 23. november med til det årlige referencegruppemøde ved NCK (Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik) i Östersund i Midtsverige. På mødet præsenterede NCK en kommende rapport, bestilt af HistorieLab.

Rapporten er baseret på en undersøgelse af projektet Learning Museum og titlen på rapporten bliver derfor også ”Learning Museum genbesøgt”. Learning Museum var et stort ambitiøst projekt, som fik stor anerkendelse.

Her tre år efter projektets afslutning videndeles og omtales projektet fortsat positivt, men projektet har ikke haft det aftryk på det organisatoriske og institutionelle niveau på læreruddannelser og museer som håbet. Derfor har HistorieLab igangsat undersøgelsen, som ser på, hvordan virkeligheden for samarbejder mellem læreruddannelse og kulturinstitutioner ser ud. Der er tale om et indblik i både forskelige ministerier, styrelser, lovgivninger, organisationer og kulturer, der giver et samlet billede af udfordringer og muligheder for fremtidige samarbejder mellem læreruddannelse og kulturinstitution.

NCK er et nordisk-baltisk forsknings- og udviklingscenter, der gennem udformning som aktieselskab er ejet af museer og arkiver i de nordiske og baltiske lande. NCK’s fokus er på læring gennem kulturarv, og mere konkret hvordan man kan fremme og bedre forstå den læring, der kan op ved brug af kulturarven. NCK varetager en bred vifte af forskellige opgaver og indgår i forskellige internationale samarbejder.

Rapporten offentliggøres i januar 2017.

Læs mere om NCK her