I middelaldertøj i Malmö

I oktober måned blev der afholdt en workshop i Malmö, hvor fokus var på genskabelse af fortiden.

Titlen på workshoppen var “Kulturarv och historiskt återskapande”, hvilket direkte oversat betyder Kulturarv og historisk levendegørelse. Den blev afholdt 21. og 22. oktober 2015 på Malmö högskola.

Temaet var levendegørelse (reenactment), hvilket betyder at man genskaber fortiden med sig selv som aktør.

Formålet med workshoppen var at lade forskere og kulturinstitutioner mødes for at studere og diskutere netop dette område, som i følge arrangørerne møder stigende interesse i befolkningen.

Workshoppen indeholdt blandt andet oplæg om:

  • Rollespil
  • Tidsmaskinerejser
  • Folk der samler på “mods”-ting fra 1960’erne
  • Folk som syr middelaldertøj og mødes i foreninger omhandlende denne interesse

Fra Danmark deltog blandt andre Anette Warring og Anne Brædder. De har begge været en del af et projekt fra RUC, som er mundet ud i bogen: Fortider tur/retur – reenactment og historiebrug.

Workshoppen var arrangeret i samarbejde mellem Historiska studier, Malmö högskola og Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet. Hensigten var at skabe forudsætninger for netværk, samarbejdsprojekter og forskningsprojekter.

Ph.d. studerende ved HistorieLab, Loa Ingeborg Bjerre, deltog i workshoppens første dag.