Inklusion i museumsformidling?

Inklusion i folkeskolen har skabt større mangfoldighed i gruppen af elever. Et nyt projekt har til formål at undersøge, hvordan museerne konkret indtænker inklusionsbegrebet i deres formidling til skoleelever.

Inklusionstankegangen er forholdsvis ny og har været omdiskuteret i forbindelse med folkeskolereformen. Når inklusionsbegrebet kobles til museumsbesøget er det med henblik på, at besøget skal opleves som inkluderende; det skal give mening for alle.

En problemstilling, set fra museets perspektiv, kan være:

  • Hvordan kan et samarbejde mellem museum og skole om at skabe et fælles læringsrum, bidrage til udvikling af en særlig inklusionsdidaktik i museumsformidlingen, der;
    • reflekterer over egen praksis?
    • inddrager lærerens faglighed?
    • imødekommer elevernes særlige deltagerforudsætninger?

Anskues samarbejdet fra skolens perspektiv kan en problemstilling være :

  • Hvordan kan et samarbejde med et museum om at skabe et fælles læringsrum bidrage til, at lærere udvikler og udvider deres pædagogiske og didaktiske handlemuligheder med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen?

HistorieLab og Center for Anvendt Velfærdsforskning har iværksat et pilotprojekt, der søger at afdække, hvordan museer i samarbejde med skoler kan danne inkluderende læringsmiljøer. Titlen på pilotprojektet er Projekt MIN, hvilket er en forkortelse af Projekt om Museer og Inklusion.

Det er nyt at koble inklusionsteori med skole og museums samarbejdet. Mange tidligere projekter på området har fokuseret på læring og læringsmetoder, hvorimod dette projekts primære undersøgelsesfelt er samarbejde og inklusion.

Projektet er et samarbejde mellem Vestfyns Museum og Køng Idrætsfriskole, og der arbejdes sammen om at udvikle et undervisningsforløb til mellemtrinnet omhandlende en udstilling på museet. Eleverne inddrages gennem fokus på lokaliteter i nærmiljøet, og eleverne kan bidrage til udstillingen ved brug af forskellige medier, så som foto, video etc. Projektet er i sin opstartsfase og forløber over cirka et år.

Pilotprojektet ønsker, at bidrage med en prototype på et frugtbart samarbejde mellem det lokale museum og den lokale skole, herunder hvordan inklusion kan indtænkes i dette samarbejde.