Inspirerende udvikling af historieundervisningen

Udviklingsprojekter skal udforske nye måder at undervise på og belyse centrale udfordringer i historiefaget. HistorieLab har godkendt ansøgninger fra seks skoler og to kommuner om udviklingsprojekter rettet mod historieundervisningen

HistorieLab gennemførte i 2015 en større kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen vedrørende lærernes og elevernes opfattelse af skolefaget historie samt brug af lærermidler i undervisningen, bl.a. med sigte på at kortlægge behov for udviklingsprojekter i tilknytning til faget.

På baggrund af undersøgelsen blev der udarbejdet et antal tematikker inden for hvilke skoler og kommuner kunne beskrive udviklingsprojekter og søge midler til deres gennemførelse.

HistorieLab har godkendt otte ansøgninger, som i alt er bevilliget ca. 300.000 kr.

Udviklingsprojekterne er dels rettet mod centrale udfordringer i faget, og udforsker også nye måder at undervise og lære på.

To af projekterne rettet mod at bruge nærmiljøet som læringsrum, hvor to andre fokuserer på brug af spil i historieundervisningen. Et større projekt handler om brug af Minecraft i samarbejde med et antal klasser og lokalområdet. Sigtet med de øvrige projekter er at styrke forenklede Fælles Mål i praksis og et generelt løft af lærernes faglige og didaktiske kompetencer.

HistorieLab tilknytter en konsulent til hvert projekt, der gennemføres i skoleåret 2016-17. Resultaterne, der forhåbentlig kan inspirere andre, bliver formidlet via artikler på HistorieLabs hjemmeside og som oplæg ved konferencer.