“Jernalder for børn” har lavet et nyt vendespil

Der er blevet udviklet nyt materiale til projektet "Dannelsesbroen". Mette Nørregaard Christensen har skabt et vendespil, som kan aktivere og støtte børnenes erindringer og udfordrere deres historieforståelse.

Vendespil

Det nye aktivitetsæt er bestående af en række forslag til forskellige vendespil, hvor børnene kan tilgå deres oplevelser med fortiden.

Alle fotos er udvalgt på baggrund af besøg i jernaldermiljøet i Vingsted med Skibet Børnehus og efterfølgende interview med pædagoger og formidleren i jernaldermiljøet. Fotos afspejler børnenes oplevelser og efterfølgende interesse og nysgerrighed.

Kortene kan bruges på mange måder. De kan støtte erindringen om oplevelser og genstande, som børnene har mødt og sætte forundringen og fantasien i gang. Her er inspiration til fortællinger, og børnene kan lære mærkelige ord om gamle dage. Matematikken er på spil, når kortene kategoriseres efter forskellige principper og i samtalen om, hvordan det kan gøres og hvorfor. Historieforståelsen udfordres, når børnene undrer sig over, hvad ”gamle dage” egentlig betyder og hvilke kort, der viser noget gammelt og noget nutidigt.

Projekt Dannelsesbroen

Dannelsesbroen er et initiativ baseret på langsigtede og partnerskabsbaserede samarbejder mellem dagtilbud, skole og kulturinstitution. Deltagerne danner tilsammen såkaldte partnerskabsklynger med fokus på at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Begrebet Dannelsesbroen kan forstås på forskellige måder. Det er et mål at styrke overgangen (eller broen) mellem dagtilbud og indskoling, hvor samskabelse mellem forskellige professioner og institutioner bidrager til disses og børnenes udvikling, hvorfor Dannelsesbroen også kan ses som en læringsproces. Mødet mellem dagtilbud og indskoling er i fokus, hvor kulturarven i form af kulturinstitution kan ses som brobygger, hvor broen mellem opfattelser og institutioner styrkes, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes.

Find beskrivelsen af vendespillet her Print din egen version af vendespillet her

Vendespillet kan også fås ved at kontakte HistorieLabs Marie Bonde Olesen