Kåring af Danmarks bedste dagtilbud – og HistorieLab er med på sidelinjen

Grangård i Jelling får i dag overrakt prisen som ’Årets Dagtilbud 2017’ af børne- og social minister, Mai Mercado. Dygtige pædagoger har gjort en stor indsats indenfor ’Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv’. En indsats, som bl.a. har betydet et spændende samarbejde med KULT, som HistorieLab er en del af.

Grangårds pædagoger har deltaget i KULT projektet, som er et nationalt projekt til inspiration og kvalificering af pædagoger inden for kunst- og kulturformidling til børn i dagtilbud. Under det didaktiske koncept ’Sommerfuglemodellen’ har pædagogerne arbejdet med at forberede 0-6 årige på museumsbesøg på Give Egnens Museum og Kulturmuseet i Vejle. De har arbejdet med formidlingen på selve museet, og tilbage i daginstitutionen har de leget videre med fokus på oplevelserne fra museet.
Lars Kjær Larsen, lektor ved HistorieLab og koordinator for region syd i KULT-projektet, fortæller: ”Det er super skarpe og fagligt dygtige pædagoger på Grangård. De har ikke alene deltaget i projektet, men også været medudviklere på grundtanken i konceptet ’før-under-efter-perspektivet’ – altså hvordan pædagoger forbereder og indgår i samarbejde med kulturinstitutioner”.

Succes med konkrete resultater

Samarbejdet har allerede båret frugt. Grangård har i samarbejde med Kulturmuseet, Mette Nørregaard Christensen lektor ved HistorieLab, pædagogstuderende ved UCL i Jelling samt børn og personale fra daginstitutionen Mariehønen udviklet ’Tidsrejsen’ på Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle. Det udbydes nu til alle dagtilbud i Vejle Kommune, og 10 institutioner har allerede været på ’tidsrejse’.

Fakta: KULT-projektet er et landsdækkende projekt under Slots- og Kulturstyrelsen bestående af Kulturprinsen i Viborg, professionshøjskolerne University College Lillebælt, University College Nordjylland og Professionshøjskolen Absalon, en række daginstitutioner og kulturinstitutioner i 9 kommuner. Hovedformålet er at udvikle metoder til større inddragelse af kunst, kultur og kulturarv i det daglige pædagogiske arbejde med 1 – 6 årige børn i dagtilbud. I projektet arbejder pædagoger som kulturformidlere, og der etableres konkret samarbejde mellem kunstnere, museer, daginstitutioner, kunst- og kulturinstitutioner, kommuner og professionshøjskoler i lokalområdet.

Læs mere om KULT-projektet: /om-centret/projekter/kult/

Fakta: Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark. Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for årets tema: “Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv”. Med dette tema lægges der vægt på, at dagtilbuddet har et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, hvor der arbejdes professionelt med at se børnenes perspektiv og fremme alle børns deltagelsesmuligheder i alle hverdagssammenhænge i dagtilbuddet.

Læs om prisen på Socialstyrelsen: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/arets-dagtilbud