Kildebanken har fået nyt udseende

Måske har du bemærket, at vi har rodet og rykket lidt rundt i kildebanken på det seneste? Det har vi gjort, så kildebanken er lettere at bruge for både undervisere og elever. Indholdet er det samme, men udseendet er nyt, og nu er den helt klar til brug.

Fra temaet ‘Salget af øerne’. Billedet er udlånt af Museet for Søfart.

Kilder til det problemorienterede arbejde i historiefaget

I kildebanken kan eleverne arbejde med historiske problemstillinger, og finde kilder til vigtige begivenheder fra Danmarks fortid. P.t. indeholder kildebanken emnet ‘ Slaveriet og Vestindien’, som består af mere end 130 kilder, fordelt over 12 temaer. De skriftlige kilder er bearbejdede, så de er tilgængelige for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen.

Gå til kildebanken her

Kildebanken vil med tiden få flere emner, og det næste historiske emne er under udvikling.

En del af projektet ‘100 danmarkshistorier’.

I løbet af 2016-2017 gennemførte HistorieLab et større aktions- og udviklingsprojekt, der i samarbejde med 10 skoler i hele landet udviklede koncepter for elevgenererede læremidler og problemorienteret arbejde i historie i grundskolen.

Formålet med aktions- og udviklingsprojektet er at udvikle didaktikker, der understøtter, at elever arbejder undersøgende, problemorienteret og videnskabende i faget historie. Didaktikkerne vil blive anvendt til at udvikle 12 temaer til kildebanken, der tager afsæt i de kommende 100 bøger om danmarkshistorien, der udgives af Aarhus Universitetsforlag. Læs mere om projektet og HistorieLabs bidrag til projektet ”100 danmarkshistorier” her.