Gratis konference om samspillet mellem førskoleområdet og kulturinstitutioner

Museumsformidlere og undervisere på Pædagoguddannelsen på landets professionshøjskoler arbejder sammen om formidling til førskolebørnene, som for mange museer er et nyt satsningsområde.

 

HistorieLab indbyder til konference den 2. november i Jelling, hvor du får muligheden for at blive inspireret af overvejelser om hvordan børn, kulturarv og museer kan høre sammen.

 

Konferencen er målrettet undervisere på Pædagoguddannelsen samt museumsformidlere.

 

Du kan deltage i workshops, hvor erfaringer fra museumsformidlere og undervisere på professionshøjskoler formidles med eksempler på, hvordan professionshøjskolerne og museumsformidlere fra hele landet har arbejdet sammen om konkrete møder mellem børn og kulturarv – og børn og museer.

 

Dagen kommer til at bestå af både oplæg og workshops. Der er et foreløbigt program for dagen – det endelige program udsendes med flere detaljer i slutningen af august. Nærmere information om tilmelding følger.