Kom på tværs af den dansk/svensk grænse

Denne praksismanual er blevet udarbejdet på baggrund af erfaringer og viden fra et udviklingsprojekt involverende to 5. klasser og deres lærere fra hhv. Fredericia og Malmø og de lokale museer - Museerne i Fredericia og Malmø Museer. Projektet handler om, at kunne give eleverne en forståelse af den fælles kulturarv, der er mellem Sverige og Danmark.

Praksismanual for et tættere nordisk samarbejde

Denne praksismanual er for dig, som ønsker at få inspiration og vejledning til at indgå i et læringssamarbejde på tværs af den dansk/svenske grænse. Praksismanualen har en vinkel på det dansk-svenske, men indeholder også en generel vejledning og råd om det at indgå skolesamarbejde på tværs af grænser.

Du får bl.a. råd til, hvordan du får kontakt med en svensk skoleklasse, hvordan du kan søge fonde til klassebesøg på tværs af Øresund eller den dansk-tyske grænse, aktiviteter både før, under og efter et besøg og tilmed også i tilfælde af, at klasserne kun kan mødes gennem digitale platforme.

For mellemtrinnet er der blevet udarbejdet et elevmateriale ’Hvem er ven og hvem er fjende?’ Elevmaterialet er centreret om svenskekrigene rettet mod dansk- og historiefaget inklusiv en kildepakke med mindesmærker, magthaverpor­trætter, krigsskildringer, sammenlignelige romanuddrag og fagtekster på både dansk og svensk. Historiebrug og kildekritik er centrale begreber, samt selvfølgelig de nordiske sprog.

Udviklingsprojektet og udarbejdelse af praksismanual og kildepakke er blevet støttet af midler fra HistorieLab. Yderligere har Nordplus Junior og Stiftelsen Clara Lachmanns fond bidraget til elevrejser og de indledende lærersamarbejder. Praksismanual og elevmaterialet er forfattet af Rasmus Welling, Museerne i Fredericia med bidrag fra Thomas Persson, Malmø Museer. Redaktion Ulla Kjær Kaspersen, Nationalt netværk af skoletjenester og Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund.

Find praksismanual og kildesæt her