Kulturarv i børnehøjde gennem kreativitet, samskabelse, kultur og historie

Som led i et samarbejde mellem fire daginstitutioner i Jelling, Bredagerskolen, Kongernes Jelling, Vejle Kommune, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og HistorieLab, har et større arrangement fundet sted med formålet at lære børn om kulturhistorie gennem kreativitet, samskabelse og leg i børnehøjde.

Sidste års arrangement, Det store cykelløb, har givet samarbejdspartnerne i Dannelsesbroen mod på at gentage succesen om at skabe en formiddag i børnehøjde. Fokuspunkterne for dagens aktiviteter har været kreativitet, samskabelse, kultur og historie samt et fællesskab, hvor det, at børn lærer af børn, har været en del af drivkraften.

 

Mysteriet om den store guldskat – Verdensarvingernes togt

Igen i år har samarbejdspartnerne lagt vægt på at skabe en dag i børnehøjde på monumentområdet i Jelling med fokus på kulturhistorie. Titlen på årets arrangement, Mysteriet om den store guldskat – Verdensarvingernes togt, omhandler nordisk mytologi. I år har fire daginstitutioner (Kollerup Børnehus, Mariehønen, Grangård og Jelling Børnegård) og indskolingen Asgård på Bredagerskolen i Jelling deltaget i arrangementet om at løse mysteriet om et cykeltyveri samt en guldskat, der skal findes, på monumentområdet i Jelling.

Forud for arrangementet har hver institution arbejdet med deres egne temaer, som på hver deres måde har relateret sig til det fælles tema om nordisk mytologi. Aktiviteterne spænder lige fra cykelprojekter, ler, vikingesange, nordisk mytologi til runer og emojis. Jacob Knudsen, konsulent i Vejle Kommune, har været på besøg i alle institutioner for at knytte institutionens og børnenes arbejde sammen med arrangementet på monumentområdet. Samtidig har Lars Kjær Larsen også besøgt institutioner for at arbejde med cykeltræningsaktiviteter.

Kort over aktiviteter for dagen.

Kort over aktiviteter for dagen.

Dagen startede med fællessang og efterfølgende fik børn og voksne tildelt et oversigtskort over de i alt ni aktiviteter: Iduns æbler, Heimdals høj, Odins øje, Mimers brønd, Perlerne fra den magiske mose, den gamle Vikingeskjald, Thors brudefærd, Vølvens dans og de magiske runer.

Mysteriet om den store guldskat – Verdensarvingernes togt blev et arrangement med en god blanding af kreativitet, samskabelse, kultur og historie, og hvor fællesskab har været nøgleordet for dagen, hvor børn og voksne mødtes på kryds og tværs til en fælles aktivitetsdag, hvor mysteriet blev løst og guldskatten blev fundet.

 

Stærkt samarbejde skaber stort potentiale for fællesskab

Selvom eleverne fra indskolingen på Bredagerskolen for længst har lagt børnehavetiden på hylden, kan de fortsat både bidrage til et godt overgangssamarbejde fra børnehave til skole og samtidig blive fagligt udfordrede undervejs.

Eleverne har blandt andet brugt kræfter på at udarbejde en flot indgangsport pyntet med alt fra runer til emojis, som alle børn gik eller cyklede igennem, inden de påbegyndte aktiviteterne rundt på monumentområdet. Derudover havde skolebørnene også lavet flere andre aktiviteter, som var med til at danne rammerne omkring en kreativ, lærerig og sjov dag.

Potentialet for arrangementer som denne dag har budt på, er stort. Set i et overgangsperspektiv har børnene fået fælles oplevelser og en fælles referenceramme på baggrund af at opklare et mysterium samt at være en del af en mytisk fortællingsverden – på hvert deres niveau. De har på tværs af årgange og institutioner mødt søskende, naboer og pædagoger og lærere, som de kan huske. Set i et dannelses- og læringsperspektiv har personalet og børnene i institutionerne selv valgt deres faglige og kreative udgangspunkter for deltagelse i projektet. Børnene har i før-arbejdet skabt aktiviteter og genstande, der bliver brugt for at opklare mysteriet og i formidlingen af historien. På den måde er historien om mysteriet om guldskatten blevet bygget op om det, børnene har lavet, hvilket har givet medinddragelse, der har stor betydning for den fælles oplevelse, følelsen af fællesskab og medejerskab om kultur og historie. Og set i et lokalt perspektiv styrker samarbejdet den lokale sammenhængskraft, fordi børn mødes om en fælles historie, som de selv er med til at skabe og som de mærker på egen krop. Det kan være komplekst at samarbejde på tværs og med forskellige blikke og mål, men det giver energi at samles om, og en fælles følelse af, at kunne noget sammen i Jelling.

 

Baggrund for arrangementet

Mysteriet om den store guldskat – Verdensarvingernes togtudspringer af et samarbejde mellem HistorieLab,Vejle Kommune,Kongernes Jelling, fem dagtilbud (Kollerup Børnehus,Mariehønen,GrangårdogJelling Børnegård) samtindskolingen Asgård på Bredagerskoleni Jelling. Arrangementet ligger i forlængelse afSpotlight, som er Vejle Kommunes kulturfestival for, med og af børn og unge.

Dannelsesbroen er rettet mod kulturarvsformidling for, med og af børn i daginstitutioner, der er på vej ind i skolen. Dannelsesbroen bygger dermed bro mellem dagtilbud og skolen.