Kulturmøder – fra fascination og sammenstød til hybrider og performativitet

v. Nanna Bøndergaard Butters

Med udgangspunkt i forskellige begrebslige forståelser af kultur undersøges det om kulturer overhovedet kan mødes? Vi tager en tour de force i forskellige opfattelser og analyser af kulturmøder og undersøger betydningen af disse i forhold til historiefaget. Undervejs møder vi de eksotiske vilde fremmede, de kulturløse, de kreoliserede, hybridiserede, cyberinfluerede og flerkulturelle. Vi ender i den performative drejning, med fokus på de processuelle og interaktive aspekter ved kulturelle fænomener og på, hvordan disse fortløbende konstitueres og manifesteres i kraft af performative handlinger.