Læremiddelmesse 2023: Lærerstuderende udvikler nye læremidler til historiefaget med fokus på bæredygtighed

I oktober afholdte lærerstuderende på tre historiehold, fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles campusser i Odense og Jelling, læremiddelmesse i UCLs festsal i Odense. Siden sommerferien har de tre hold arbejdet med at udvikle læremidler til grundskolen, der har bæredygtighed eller det antropocæne som omdrejningspunkt i historiefaget.

Hør i videoen ovenfor Frida Bo Christensen, lærerstuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fortælle om de erfaringer, hun har gjort sig, i arbejdet med at udvikle et læremiddel i historie om bæredygtighed, samt Henrik Ottosen, lektor ved HistorieLab og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Hanne Fie Rasmussen, lektor, ph.d. fra Læremiddel.dk fortælle om, hvordan disse forløb kan styrke lærerstuderende i arbejdet med læremidler.

Læs desuden om andre lærerstuderendes erfaringer med udvikling af læremidler og forløb her.

 

Bæredygtighed som omdrejningspunkt for læremidlerne

Historiefaget afspejler den verden, vi lever i og behandler især de udfordringer, der præger forskellige tidsaldre. I takt med at bæredygtighedskrav spreder sig til mange forskellige aktører i samfundet, er der i undervisningssammenhænge også stort potentiale for at arbejde med bæredygtighedsdidaktikken og det antropocæne som omdrejningspunkt. Derfor var det også naturligt, at lærerstuderende der arbejder med historiefaget, som led i deres uddannelse, skal udvikle nye læremidler, der kan bidrage til at give elever nye perspektiver på disse områder. At forholde sig til problematikken med lærerens briller hjælper også de studerende med at forme deres fagidentitet.

Som noget særligt blev de studerendes læremidler vist frem på læremiddelmessen, hvor tre paneler af konsulenter og redaktører fra forlagene Alinea og Gyldendal samt Fonden for EntreprenørskabLæremiddel.dk og Historielabbesøgte messen og gav de studerende feedback. Efterfølgende er der mulighed for, at de ideer, der passer til forlagenes læringsplatforme, bliver udgivet.

Læremiddelmesse 2023 om bæredygtighed i historiefaget

 

Baggrund for projektet

Baggrunden for projektet med at udvikle læremidler til historiefaget er, at der ikke findes ret mange læremidler til historie og de andre kulturfag med fokus på det antropocæne. Disse diskussioner kobles ofte til naturfagene, men der er stort potentiale i at lade humaniora være med. Ifølge Niels Bubandt er det antoprocæne en fundamentalt anderledes måde at tænke på, som kan betyde et ”opgør med en historieskrivning, der har overbevist os om, at mennesket er den eneste relevante aktør i verden.” Denne måde at tænke på, udfordrer skolers og uddannelsesinstitutioners fagopdeling og faggrænser i almindelighed og historiefaget i særdeleshed. Det har de studerende med projektet været i gang med at gentænke.

Under overskriften ”Historieundervisning, læring og verdenshistorie” skulle efterårets undervisning på de tre historiehold have fokus på, hvad eleverne skal lære i historie, hvordan man sætter mål og vælger indhold, hvilke undervisnings- og læringsformer der er mest effektive i hvilke sammenhænge, og hvordan man vælger velegnede læremidler. Projektet var velegnet til at udfolde disse gode spørgsmål og det at skulle udvikle et faktisk læremiddel var motiverende for de studerende. De har haft en konkret målgruppe at designe læremidlet til og til læremiddelmessen fik de brugbar feedback fra mange fagpersoner. Derudover har de studerende umiddelbart efter messen mulighed for at afprøve deres læremiddel i praksis i deres praktikperiode.

Læremiddelmesse 2023 om bæredygtighed i historiefaget

 

Artikler om lærerstuderendes erfaringer

Læremiddel.dks hjemmeside kan du desuden læse en spændende artikelserie om lærerstuderendes erfaringer med at udvikle læremidler i historiefaget med fokus på bæredygtighed. Artiklerne er skrevet af lærerstuderende fra ovenstående projekt.

Læs artikelserien her