Lærende partnerskaber skaber bedre læringsforløb for eleverne

En skuespiller, der uanmeldt dukker op i klassen for at lægge spor til et kommende muse-umsbesøg. Eller et detektivunivers, der undersøger myter og træner kildekritik. Det er bare få eksempler på nye undervisningsprojekter, der er skabt i et samarbejde mellem skoler og kulturaktører. Og netop samspillet mellem de to aktører har, ifølge en ny rapport fra HistorieLab, et stort potentiale i udviklingen af læringsforløb til Den Åbne Skole.

Foto: Kolding Stadsarkiv

I efteråret 2015 inviterede HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling landets skoler og institutioner til at søge midler fra en pulje på i alt 1,5 mio. kr. Puljen støttede projekter, som understøtter kommunale skole-kultursamarbejder. I alt modtog HistorieLab 32 ansøgninger, hvoraf 8 projekter fik støtte.

Læs rapporten om puljeprojekterne her

Den afsluttende rapport for puljeprojekterne, som HistorieLab har udarbejdet i foråret 2018, viser at alle projekterne har haft et mål om at skabe undervisningsaktiviteter, der bidrager til, at eleverne oplever historie som et spændende fag og ”at skoler og kulturaktører skal opnå et bedre kendskab til hinanden og få øje på mulighederne for at skabe interessante samarbejder omkring læringsforløb”. Og netop partnerskabet mellem skoler og kulturaktører har vist sig at være frugtbar ifølge rapporten, der skriver:

Der er enighed om, at samarbejderne i de lærende partnerskaber har resulteret i bedre læringsforløb, der kommer eleverne til gode.

Et styrket forhold mellem skoler og kulturaktører

Kolding Stadsarkiv ønskede med projektet ”Kulturarv i den åbne skole” også at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. Stadsarkivar Lene Wul forklarer:

Vi befinder os i en stor kommune, og oplever at der er udfordringer med at tiltrække de skoler, der ligger længere væk fra stadsarkivet. Derfor ville vi med projektet gerne undersøge, hvordan vi kan facilitere og aktivere de øvrige lokalarkiver, så skolerne får øjnene op for arkiverne i deres eget nærmiljø”.

Derfor indgik Kolding Stadsarkiv et samarbejde med lærere fra 5 skoler og 6 lokalhistoriske arkiver og institutioner, om at udvikle undervisningsforløb, der udnytter nærmiljøets historie. Forløbene blev udviklet gennem en samskabelsesproces, hvor begge parters behov blev diskuteret. Lene Wul fortæller: ”Vi inviterede lærerne og lokalarkiverne ind til en workshop – hver for sig – hvor de kunne formulere deres ønsker og udfordringer. Herefter samlede vi dem i en anden workshop, og udarbejdede på det grundlag forløbene”.

Ifølge Lene Wul har lokalarkiverne oplevet flere skolebesøg end tidligere, selvom Kolding Stadsarkiv med deres undervisningsforløb muligvis har tiltrukket nogle af skolerne fra op-landet. Kolding Stadsarkiv har med projektet også gjort sig nogle didaktiske erfaringer med at anvende frivilligdrevne lokalarkiver. Lene Wul forklarer:

Projektet har vist, at der er et stort potentiale i, at skolerne bruger de lokale arkiver. Men det kræver i høj grad, at lærerne er aktive i besøget. Når lærerne besøger os og andre professionelle institutioner indtræder de i en ramme vi har sat, derimod er det lærerne, der skal sætte rammen hos de frivillige arkiver”.

Ny viden om lærende partnerskaber

Trods den fælles ramme med historiefaget som omdrejningspunkt, har HistorieLabs pulje resulteret i 8 vidt forskellige projekter, som spænder fra rollespil, byvandringer, arkæolo-gisk feltarbejde, spil, biografi til inddragelse af en skuespiller. Ifølge den afsluttende rap-port, har alle projekter tilført aktørerne ny viden om etablering af nye undervisningsaktiviteter og erfaring med konkret samarbejde mellem så forskellige institutioner som skoler og museer/arkiver. Udover en grundlæggende motivation for at skabe nye undervisningsaktiviteter, har flere af projekterne i deres ansøgning også udtrykt ønske om at styrke den kommunale skoletjeneste. Denne mulighed, ser ifølge rapporten, ud til at være størst i de projekter, hvor kommunen selv har været aktiv helt fra ansøgningsfasens begyndelse.

De 8 puljeprojekter er:

  • Brønderslev Kommune: En dag sammen med møllerfamilien i Dorf
  • Faaborg-Midtfyn Kommune: Kulturarv – en virkelig forbrydelse
  • Kolding Stadsarkiv: Kulturarv i den åbne skole
  • Odense Stadsarkiv: Mytedetektiverne
  • Rønnebæksholm: Rønnebæksholm som autentisk ramme om historieundervisning i et kul-turhistorisk perspektiv
  • Skovvangskolen: Eksemplariske undervisningsforløb i historie i lyset af de udfordringer og styrker folkeskolereformen giver
  • Stokkebækskolen: Peters verden
  • Zeppelinmuseet: Zeppelinbasen i Tønder