Læreruddannelsen forbereder studerende til den åbne skole

Naturhistorisk Museum i Århus har fået hjælp af lærerstuderende fra VIA University College Århus til at udvikle aktiviteter og give input til, hvordan museet kan bruges af lærere og elever til den nye tværfaglige prøve i 9. klasse for fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

 

Jeg tror, at isklumpen deles i to

Sådan lyder et af budene fra en af 8. klasseeleverne fra Elise Smiths Skole i Århus imens forsøget sættes i gang. De er i gang med at afprøve forsøg, som de lærerstuderende har udviklet i relation til emnet ”istiden”, som også er temaet for en ny udstilling på Naturhistorisk Museum. Forsøgene finder sted i udstillingen på museet og eleverne veksler mellem at afprøve forsøgene og at gå rundt og se på udstillingen.

Nyhed åbne skole3 besk

Nyhed åbne skole2 besk

 

For de VIA-studerende indgår samarbejdet med museet og Elise Smiths Skole som en del af et specialiseringsmodul på uddannelsen. Det er første gang, at modulet afvikles, og det giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med samarbejde med kulturinstitutioner og med at bruge nærområdet i undervisningen. I samarbejdet med Naturhistorisk Museum omkring udvikling af ideer til temaet istiden har de studerende også været på Molslaboratoriet.

Eleverne fra Elise Smiths Skole skal muligvis næste år op i den nye prøve, og både for lærere og elever er den nye prøveform og det at tænke i tværfaglige temaer en udfordring. I denne forbindelse er Naturhistorisk Museum er i gang med at udvikle et idekatalog til, hvordan museet kan inddrages i undervisningen og i afviklingen af den nye 9. klasses afgangsprøve, og de VIA-studerendes arbejde vil indgå i dette.

HistorieLab følger samarbejdet som led i en følgeforskningsindsats i det overordnede projekt Museet i den åbne skole, som er fællesbetegnelse for 16 lokale projekter fordelt over hele landet, hvor skoler, museer og kommuner samarbejder. HistorieLab følger og undersøger de enkelte projekter på forskellig vis med fokus på samarbejde og læring.

Projektets hjemmeside