Forenklede Fælles Mål

Videoen præsenterer status af dokumenterne, der indgår i læreplanen forenklede Fælles Mål. Videoen behandler også, hvad det betyder, at forenklede Fælles Mål er en kompetenceorienteret læreplan, og hvordan begreber som kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensområder, færdigheds- og vidensmål skal tolkes. Og der gives eksempler på, hvordan læringsmål kan formuleres ud fra læreplanens færdighedsmål.

Klik her for at se alle læringsvideoer